S&P500: Hang-Index

De uitgesproken twijfel of de S&P 500 wel verder zou stijgen bleek terecht. In de tussenliggende twee sessies heeft de graadmeter wat onder druk gestaan. De vraag is nu of het herstel gedurende woensdag niet al de zoektocht is geweest naar een lagere top.

SP-IntraDagGrafiek

SP-IntraDagGrafiek

Dat het huidige koersverloop van de S&P 500 op dit moment verre van overtuigend is, is op deze plek al meerdere keren expliciet uitgesproken. In de dag-grafiek begint het korte termijn gemiddelde nagenoeg vlak te lopen, hetgeen een objectieve maatstaf voor het uitblijven van duidelijke richting. In de kleinste grafiek heeft het koersverloop een eerste lagere bodem laten zien waarbij de indicator tot onder de OS-lijn is gedoken. Vraagstuk is, zoals reeds vermeld in de inleiding, of de opleving gedurende de sessie van gisteren niet de gebruikelijke zoektocht naar een eerst lagere top is. Vandaag dat in de grafiek het fibo-grid is getrokken. Op basis van dit grid mag worden aangenomen dat vandaag rekening moet worden gehouden dat verder herstel al rond 2185 in de problemen kan komen. De verwachting luidt dan ook dat de RSI vandaag niet OB raakt. Blijkt inderdaad dat het momentum rond genoemd niveau opdroogt dan kan een volgend ijkpunt worden berekend op basis van extensie. Het eerste ijkpunt zou dan uitkomen rond de laagste koers van gisteren. Wordt Vervolgd!

SP-DagGrafiek

SP-DagGrafiek

SP-WeekGrafiek

SP-WeekGrafiek

Laat een reactie achter