S&P500: Flip Flop

Na het aantikken van 2163 op woensdag luidde de verwachting gisteren dat de S&P500 nog kon doorstomen naar 2177. De slotstand van donderdag is in deze dus wederom een feest der herkenning. Wel werd opgemerkt dat de verdere stijging waarschijnlijk even het laatste kunstje van de index zou zijn.

SP-IntraDagGrafiek

SP-IntraDagGrafiek

De S&P500 liep gisteren vrij snel naar de geïntroduceerde horizontale lijn om daar vervolgens gedurende de rest van de dag te blijven hangen. De aarzeling rondom dit niveau ondersteunt de gisteren reeds uitgesproken verwachting dat in de komende dagen wat druk kan komen te liggen op de verdere koersontwikkeling. Zoals toegezegd wordt in deze column de reikwijdte van de verwachte daling aangegeven. In eerste instantie moet gedacht worden aan wederom 2163, maar eigenlijk luidt de visie dat de S&P500 kan terugvallen naar 2154. Deze lijn staat dan ook in de laagste grafiek van de S&P500 ingetekend. Vraagstuk is of de RSI bij het afdalen naar dit niveau onder de OS-lijn duikt. Indien dit gebeurt, dan mag in de komende dagen verdere zwakte worden verwacht. Voor nu echter eerst 2163 en 2154 respectievelijk. Wordt Vervolgd!

SP-DagGrafiek

SP-DagGrafiek

SP-WeekGrafiek

SP-WeekGrafiek

Geef een antwoord