OptieAcademy: Werking Putoptie

In deze column behandelen we de long put, oftewel de gekochte putoptie.

De koper van een putoptie heeft het recht (maar niet de verplichting) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te verkopen, tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een bepaalde periode.

Long put
U kunt een putoptie vergelijken met een verzekering: u mag uw huis voor bijvoorbeeld €350.000 verzekeren voor een bepaalde periode. Stel dat uw huis in waarde daalt tot €300.000 dan kunt u uw verkooprecht uitoefenen en heeft u een resultaat van €50.000 op de optie. In de optiehandel is een optie niet gratis, maar moet de koper voor deze verzekering een prijs betalen, we noemen dat ook wel de optiepremie.

Voorbeeld Aperam 10 put

aperam

Bovenstaande grafiek geeft een putoptie op expiratie weer op Aperam met uitoefenprijs €10 waarvoor €1 is betaald. Des te lager het aandeel staat, des te hoger de premie van de put en dus ook de winst. De break-even-koers (op expiratie) is in dit geval €10-€1 = €9. Dat is op de grafiek het punt, waar de kleur verandert van rood tot het groene gedeelte onder de koers van €9 .

Het verlies is beperkt tot de bepaalde optiepremie van €1. Dit is maal 100 want de optie heeft betrekking op de onderliggende waarde van 100 aandelen, dus hier is dat €1x 100. Zelfs als de koers van Aperam zou stijgen naar €50 , kunt u nooit meer verliezen dan de betaalde optiepremie van €100. Stel, Aperam noteert €5,88 op expiratie (het tijdstip waarop opties verlopen). De winst bedraagt dan (€4,12 minus de betaalde premie van €1)= €3,12. Op een investering van €100 bedraagt de winst €312 oftewel 312% terwijl het aandeel slechts met 41% is gedaald. Zo ziet u hoe u met het kopen van een putoptie geld kunt verdienen aan een daling van het aandeel.