Optieacademy: Wat is een short call-optie?

Een short Call is een potentiële plicht om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel) te leveren tegen een bepaalde prijs, binnen een bepaalde termijn.

De verkoper (schrijver) van een calloptie heeft dus een verplichting (maar niet het recht) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te leveren tegen een vooraf bepaalde prijs, de uitoefenprijs.

Schrijvers van callopties kunt u het beste vergelijken met een verzekeraar die speculeert op het niet geschieden van een bepaalde gebeurtenis. In het geval van een short call, dus dat de onderliggende waarde niet boven een bepaalde prijs stijgt.

calloptie

De winst/verlies-grafiek van een short call op expiratie is dus het omgekeerde van een long call. We geven als voorbeeld 1 short call op Aperam op €1. De winst is beperkt tot de ontvangen €1 (maal 100) dus ongeacht hoe sterk het aandeel ook daalt. De geschreven calloptie duikt in de min zodra Aperam boven €11 uitstijgt. Het verlies op een expiratiekoers van bijvoorbeeld €13 bedraagt dan €2 (x 100), dus €200.