Optieacademy: OptieTermen

Optiebegrippen

In deze column behandelen we de begrippen die belangrijk zijn bij het handelen in opties.

Optiepremie
De koper van een optie betaalt aan de verkoper (schrijver) van een optie een bedrag, de zogeheten optiepremie. De optiepremie is van diverse factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de uitoefenprijs, de volatiliteit (beweeglijkheid) van de onderliggende waarde, de resterende tijd tot expiratie (afloopdatum) en uiteraard de prijs van de onderliggende waarde zelf.

Expiratiedatum
Opties kennen een ‘uiterste houdbaarheidsdatum’, oftewel de expiratiedatum. De normale maandopties expireren bijvoorbeeld op de derde vrijdag van de maand. Inmiddels zijn er ook weekopties en dagopties verhandelbaar. Na expiratie houden opties op te bestaan en worden indexopties cash gesetteld. Aandelenopties kunnen worden uitgeoefend (omgezet in aandelen). Als u dit niet wilt, dan dient u de optie voortijdig te sluiten.

Optie stijl
Er zijn optiestijlen: Amerikaanse stijl en Europese stijl. Met een ezelsbruggetje van de beginletters is dit gemakkelijk te onthouden. Amerikaanse stijl opties, zoals b.v. aandelenopties kunnen altijd worden uitgeoefend.

Europese stijl opties kunnen alleen maar op expiratie worden uitgeoefend, dus ėėnmalig. Een voorbeeld hiervan zijn indexopties, want die kennen een cash settlement.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde geeft aan op welk aandeel, index, valuta, grondstoffen, obligatie of andere onderliggende waarde de optie betrekking heeft.

Uitoefenprijs
De uitoefenprijs is de prijs waarvoor de onderliggende waarde moet worden geleverd (bij een geschreven call) of wordt afgenomen (bij een geschreven put), wanneer de optie wordt uitgeoefend.

Wij wensen u veel succes met het optie-beleggen.