Nieuw op TradeIdee: OptieAcademy

TradeIdee introduceert OptieAcademy. TradeIdee is trots om te melden dat zij een samenwerking is aangegaan met OptieAcademy. Vanaf vandaag wordt onze dienstverlening aan u uitgebreid met concrete optiestrategieën. Als aftrap eerst de theorie. Wat is het verschil tussen aandelen en opties:

Verschil tussen aandelen en opties

In dit deel laten we u het verschil zien tussen een aandeel en een optie.

Aandeel
Een aandeel vertegenwoordigt een deel van het eigendom van een onderneming. Als u aandelen koopt van bijvoorbeeld Philips, wordt u dus voor een klein deel mede-eigenaar van Philips. Dit eigendomspapier kan normaliter op twee manieren geld opleveren, via:

  1. Dividendrendement
    2. Koerswinst

Ad 1) Dividend klinkt goed, maar is eigenlijk een uitkering aan de aandeelhouders, die betaald wordt door het bedrijf. Dit dividend gaat ten koste van de cash en daardoor is het bedrijf dus minder waard: oftewel een sigaar uit eigen doos!

Ad 2) De tweede manier om met aandelen te verdienen is door middel van koerswinst. Misschien kent u de ‘Efficiënte Markt Theorie’, die er vanuit gaat dat alles al bekend en in de huidige beurskoers verwerkt zijn.

Nieuws
Als er nieuws bekend wordt gemaakt, zullen alle factoren in de markt hun verwachtingen aanpassen, zodat de markt als geheel altijd gelijk zal hebben volgens deze hypothese. Veel academisch geschoolde analisten geloven hierin, maar de rijkste belegger ter wereld, Warren Buffett, heeft het ongelijk ervan bewezen door jarenlang gemiddeld meer dan 20% per jaar aan rendement te behalen. Dat is geen geluk meer te noemen! In crisistijden wordt meer het accent op dividend gelegd, terwijl dat bij koerswinst niet het geval is. Zelfs Buffett weet niet wanneer aandelen stijgen. Zijn favoriete termijn om aandelen te houden is altijd, oftewel ‘Buy & Hold’.

In de praktijk bewegen koersen over lange perioden relatief rustig, wat vervolgens gevolgd wordt door korte periodes van extreme koersuitslagen. In deze beide totaal verschillende periodes kunt u met de juiste optiestrategie een resultaat behalen die veel hoger ligt dan met aandelen alleen.

Casino
Op feestjes horen we vaak verhalen over het feit dat beleggen net een casino is. Helaas klopt dat voor veel particuliere beleggers, want die doen vaak geen gedegen onderzoek, maar speculeren en hopen dan op geluk.

90% van de particuliere beleggers verliest geld
Dat is in dit geval net als in een casino. Dat 90% van de particuliere beleggers geld verliest, is volgens een voor online broker Alex verricht onderzoek van de Universiteit van Maastricht, dan ook geen verrassing. Als professionele handelaren hebben wij mogen ervaren dat mensen een andere visie hebben op wat handelen in opties nu eigenlijk is. Handelen is voor velen puur speculeren.

Buffett: “Risk comes from not knowing what you’re doing”
Dit kan zo zijn als u weinig research doet, te weinig kennis heeft en veel risico neemt. Warren Buffett stelde dan ook ooit: ”Risk comes from not knowing what you’re doing”.

Bedenk: als u €1.000 heeft en met een speculatie 50% verliest, dan heeft u nog maar €500 over. U moet vervolgens 100% rendement maken om weer op het beginniveau te komen. Dat is mede de reden dat veel beleggers structureel verliezen. Ze maken procentueel dezelfde winsten en verliezen en hollen dus in waarde achteruit. Deze vorm van speculeren wordt vaak via derivaten (afgeleide producten) gedaan.

Derivaten zijn afgeleide producten. Opties, Turbo’s, Speeders, Sprinters, Futures zijn allemaal afgeleide producten van bijvoorbeeld aandelen.

Wat is een optie?

Een optie is een contract tussen twee partijen: de koper van de optie en de verkoper (ook wel schrijver genoemd). De koper van de optie heeft het recht (maar niet de verplichting) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (bij een call), danwel te verkopen (bij een put), tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een bepaalde periode. Een verkoper (schrijver) van de optie gaat daarentegen een verplichting aan, waarvoor de belegger geld ontvangt, de zogenaamde optiepremie. Met optiecontracten verhandel je slechts een stukje risico, en geen deel van een onderneming zoals dat bij een aandeel het geval is. Opties zijn ook ‘goedkoper’ ten opzichte van het direct handelen in aandelen, want je hebt minder kapitaal nodig. Opties zijn derivaten, oftewel afgeleide producten, en kennen een hefboom.

Beleggingsstrategieën
OptieAcademy is opgericht door professionele optiehandelaren die gewend zijn hun optieposities continu af te dekken door de betreffende aandelen te kopen of verkopen.

Niet opties zijn een risico, maar het onjuist gebruik van opties is een risico. De meeste (particuliere) beleggers nemen een veel te groot risico door met te hoge hefbomen te speculeren met instrumenten zoals opties, Turbo’s, Sprinters, CFD’s en Futures.

In het volgende deel zullen we ingaan op wat er allemaal mogelijk is met opties. Met beleggingsstrategieën kun je net als opties ook combineren. Het loont om niet alle eieren in een mandje te stoppen, maar te spreiden.