Master of the Universe is een vrouw!

Het slotstuk van het beleggingsjaar 2015 moest het december optreden van Yellen worden. Al maanden werd scherp gelet op hints van Fed officials en gespeculeerd op wat er wel of niet zou kunnen komen. Zoals met veel dingen geldt ook hier, als je te lang naar iets uitkijkt en te veel de hoop op iets vestigt dan kan het bijna alleen maar tegenvallen. Zo ook nu?

Het langverwachte moment waarop de centrale banken van de Euro en de USD markten hun finale zegje over 2015 zouden doen is anders uitgepakt dan menigeen had verwacht. De ECB trapte af en verraste vriend en vijand met een tegenvallende renteverlaging waarop een sneeuwbaleffect ontstond van partijen die op meer verzwakking hadden gerekend. Het gevolg was dat het en der posities die op een daling van EUR/USD hadden gerekend werden gesloten. De één volgde de ander zonder echt te weten wat er nou aan de hand was, en de ECB maar uitleggen. We doen niet meer dan we doen want we denken dat het goed is zo en de markt had op meer gerekend maar ja dat is niet op ons conto, of wel? Bla bla. Van SuperMario was even geen sprake.

Feit is de markt had iets in geprijsd wat afweek van de uitkomst van de ECB meeting. Dan kun je zeggen dat de markt het fout zag, maar dat is een zwaktebod. Bij prijsvormingsprocessen in de markten geldt gewoon dat de markten de beschikbare informatie op een rijtje zetten, verwerken en er een prijs aanhangen. Wanneer er een schok plaatsheeft ka je niet zeggen dat dat mechanisme het nu dan fout heeft gehad. Het wijst eerder op dat er of nieuwe informatie is toegevoegd waarop snel gereageerd diende te worden of en dat is kwalijker, er is iets gezegd maar puntje bij paaltje wordt zelfs de suggestie er van ontkend. Zo is de psyche achter de spike naar boven in EUR/USD na de ECB.

Dat het geen wisseling van mind-set is geweest blijkt uit de dagen er na. Er wordt niet meer gekocht en sterker naarmate het Fed moment naderde bleek al gauw dat een sterkere USD en een navenant zwakkere EURO verwachting weer snel de boventoon te voeren. De eerder in alle haast gekochte Euros worden dus gewoon weer een weekje later verkocht, op lagere niveaus wel te verstaan.

Dit was het beeld in aanloop naar de Fed meeting die deze week dan het vuurwerk voor 2015 moest produceren. Althans dat zou je denken als je de intensiteit van de discussie rond dit onderwerp had gevolgd. Zo ziet dit alles er uit.

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

Dit is de grafiek van EUR/USD waarin het verloop van december vergeleken kan worden met die van de twee maanden ervoor. Oktober en november hebben in het teken gestaan van een dalend verloop van EUR/USD. De verwachting was dus dat de EUR zwakker zou worden en de USD sterker. De spike opwaarts is duidelijk lijkt me en ook het verloop daarna. Feitelijk is niemand aan de koopzijde actief behalve degene die zich een hoedje schrok van de ECB begin deze maand. Dat heet een short squeeze waarbij degenen die een short positie hadden hem letterlijk ”knepen”. Daarna, desinteresse optima forma, doorkopen ho maar dus.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op een iets langer time frame zien we dat de daling van oktober de opwaartse koersbeweging vanaf maart jl heeft afgebroken. De stijging naar de 1,10 die we recent hebben gezien is niet meer dan een 50% correctie geweest van de daling eerder en de focus ligt alweer op de 1,05. De verwachting is dat deze steun met weinig betekenis opnieuw aangevallen zal worden. Ditmaal waarschijnlijk met meer succes waardoor de 1 uiteindelijk toch in beeld zal komen. Dit blijkt ook wanneer we de lange termijn koersvorming bezien.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

Waarom? Er is niets veranderd. De wereld hangt aan de lippen van de Fed en probeert daarmee zijn eigen positie in relatie tot de all mighty USD in te schatten. Zoals bij de ECB bleek wordt er wel eens stuntelig met die materie omgegaan. Wat doet de Fed tussendoor? Yellen toont zich Master of the Universe op het vlak van de marktcommunicatie en sturing van de wereldeconomie in het voordeel van de VS. Managing expectations heet dat. De USD wordt gewoon sterker en het wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Niemand schrikt er meer van zo bleek deze week weer dus het pad lijkt me duidelijk.

Ook gepubliceerd op Dft.nl dft logo