Goud

De maand september lijkt te draaien om de macro ontwikkelingen in de wereld. Na de devaluatie van de Yuan een paar weken terug was het wachten op de reactie vanuit de ECB en uiteraard op het hoge woord van de Fed aangaande de rente ontwikkeling. 0%, 0,1% 0,25%, 0,5 september of december? Tussendoor lijkt het alsof de beleggers steeds zenuwachtiger worden. Schijn bedriegt.

Uiteraard is het zo dat de aandelenbeurzen heel hard op en neer bewegen. Dat is normaal tegenwoordig. Sommigen beweren dat het lijkt te indiceren dat de wereldeconomie op knappen staat en dat beweeglijkheid gebrek aan vertrouwen zou inhouden. Wanneer we alleen de aandelenbeurzen zouden bezien kun je denken dat het klopt. Ik denk dan, het kan natuurlijk ook zijn doordat de partijen die gebaat zijn bij beweeglijkheid de enigen zijn die op dit moment deel nemen aan de handel. Bij gebrek aan tegenwicht van structurele beleggers kan het in een lege markt uiteraard hard gaan. Door het sterk uitvergrote Fed moment dat aanstaande is kan ik me ook heel goed voorstellen dat er terughoudendheid is ontstaan. Echter, bij bestudering van de bredere markt van vermogenswaarden valt het wel mee met de paniek bij beleggers en de eventuele verandering van koers van de waarden. Mijns inziens zijn alle mogelijke scenario’s op dat vlak gewoon inmiddels ingeprijsd.

De USD waarde zelf gemeten aan de hand van de USD index beweegt namelijk al maanden in een zijwaartse bandbreedte waar geen verandering in is gekomen. Ook niet na de devaluatie van de Yuan, ook niet na de ECB deze week en ook niet na de banencijfers uit de VS deze vrijdag. Die is gewoon zijwaarts aan het afkoelen binnen een structureel stijgende marktfase en is voornemens de waardevermeerdering door te zetten. Hetzij omdat de USD zelf sterker wordt hetzij omdat de andere munten zwakker moeten worden. Hoe dan ook, bijvoorbeeld de EUR/USD koersen staan op 1,11 na recent 1,18 gezien te hebben. Dit geeft aan dat de markten ervan uitgaan dat het niet anders kan dan dat de USD duurder wordt. Ondanks of zelfs dankzij alles, toch weer verkoop van de EUR en kopen van USD.

Daaraan gerelateerd, staan de olie en andere grondstoffenprijzen sterk onder druk hetgeen wederom een bevestiging van de dure USD vormt. Ondanks of dankzij de macro ontwikkelingen staan de koersen op de laagste punten sinds jaren en daar is ook deze week geen verandering gekomen. De goudprijs is daar een mooi voorbeeld van. Een aantal weken geleden schreef ik dat Goud in een gat was gevallen, het leek me een geschikt moment om daar nog eens een update aan te wijden.

Als er paniek in aandelen zou zijn en de USD niet verwacht werd sterker te worden dan zou het daarin te zien moeten zijn. Traditioneel geldt namelijk dat als de USD sterker wordt, dat het Goud dan zwakker dient te worden. Daarnaast en aanvullend, als er paniek of zware pessimisme zou zijn in de aandelen of rente markten dan geldt dat het Goud sterker zou moeten worden vanuit vluchtgedrag. Zie de koersontwikkeling van goud en concludeer zelf zou ik zeggen.

Goud daggrafiek

Goud daggrafiek

De opwaartse beweging die als duiding van enige onrust of twijfel over de het rente pad in de VS uitgelegd zou kunnen worden is niet meer dan onderdeel van de dalende trend. De upswing heeft een volgende lagere top in de cyclus van lagere toppen en lagere bodems betekend hetgeen niet veel goeds belooft. De trend is namelijk gecorrigeerd en nieuwe laagtepunten liggen in het vooruitzicht. Er zijn verschillende neerwaartse koersdoelen te berekenen vanuit verschillende technieken waarvan hier één daarvan is getoond. De boogjes zeggen ons namelijk dat een negative reversal is gevormd. De koersbeweging heeft meer kracht gekost dan het relatief gezien aan terrein heeft doen winnen. Op lagere koersniveaus is een vernieuwde verkoopconditie gevormd dat op een beweging naar uiteindelijk $1.000 blijft duiden. Van vluchtgedrag of verwachte USD ontwaarding dus geen sprake. Ook niet na de afgelopen weken waarbij er reden tot vluchtgedrag had kunnen zijn. Met de ongewijzigde USD vooruitzichten als ook onveranderde paden voor de grondstoffen, hebben de aandelenmarkten nog steeds dezelfde omgevingsfactoren zoals die ook golden tijdens de koopgolven die de koersen tot recent tot nieuwe hoogtes stuwden. Er is vanuit de intermarket perspectieven dus geen enkele reden tot paniek of aanname dat de wereld er in 2016 volledig anders uit zal zien. Anders gezegd TINA, There Is No Alternative (but stocks) geldt nog steeds, USD wordt sterker en Goud en de andere grondstoffen kunnen nog een stuk lager.

Ook gepubliceerd op Dft.nl dft logo