Goud: Goud valt in “GAT”

Als of er niets gebeurd is draaien we deze week rustig om de 500 heen in de AEX. Toch leek het hommeles een aantal weken geleden met Grexit, het verval van de Chinese beurzen en de dreigende renteverhoging in de VS. De goudprijs dreigt inmiddels in een gat te vallen.

De vraag is of er inflatiedreiging of enige mate van hoogtevrees bij aandelen te bespeuren valt. Om direct met de deur in huis te vallen, duidelijk niet dus. Er is geen sprake van ook maar enige vraag in grondstoffen die serieus genomen kan worden en zo ook niet in de edelmetalen. Hier en daar sprokkelen speculanten wat posities op om au contrair aan de heersende richting te handelen. Bij mislukken van het idee doordat de koersen verder dalen wordt dat nog eens en nog eens gedaan, maar telkens zonder enig noemenswaardig succes. Dit gedrag vindt vooral plaats onder het mom van; “Nu kan het echt niet lager want als dit en als dat” waarbij vergeten wordt dat blijkbaar de alsen en de maaren de markt niet regeren. De hel en verdoemenis verhalen hebben geen voet aan de grond gekregen deze zomer. Niet nadat we alles wat we te verteren hebben gekregen hebben verwerkt. Kun je na gaan als we geen gedoe hadden gehad.

Nu kunnen dingen lijken maar toch anders zijn. Een zogeheten vals plat zoals de wielrenners dat noemen kan gevaarlijk zijn. Daarom zitten er ook zijraampjes en achteruitkijkspiegels in een auto. Alleen kijken in de richting waar je naar toe gaat geeft niet alle informatie die nodig is om een juiste conclusie te trekken over te volgen richting. In de financiële markten nemen we daarom bepaalde correlaties serieus en dienen de bewegingen van verschillende waarden elkaar te bevestigen. Vaak is het ook zo dat een kentering in een correlatie een teken is van een op handen zijnde verandering in markten waarin we actief zijn. Zo kennen we de omgekeerde correlatie tussen USD en Goud. Hierbij geldt van oudsher, wanneer USD sterker wordt worden grondstoffen goedkoper. Wanneer USD sterker wordt leidt dat ook nog eens tot een gunstigere positie van Europese bedrijven en geven deze twee gegevens de Europese aandelen meer lucht. Die kennen we nu wel met een EUR/USD die alleen maar zuidwaarts gegaan is vanaf 1,40 en inmiddels 1,09 noteert.

Voor EUR/USD geldt overigens dat de pariteit lonkt en dat het onvermijdelijke van een 1 waarde voor EUR/USD er nu wel af is. De verwachting is dat USD sterker zal worden in relatie tot EUR als ook JPY. Of dit een storende werking zal hebben kan blijken uit de ontwikkeling van de Goudprijs. Indien de verhoging van de USD rente tot een inflatoire ontwikkeling zou leiden in de verwachting van beleggers zouden we Goud ook eens een opwaartse poging moeten zien starten. Daarnaast geldt dat als aandelen en obligatie beleggers onrustig zouden zijn dat ook dan Goud enige vorm van koopinteresse zou moeten genieten. Nou mooi niet dus en dat ziet er zo uit.

 

Goud lange termijn

Goud lange termijn

Koersen staan op het laagste punt sinds medio 2010 voor de duidelijkheid. Dat is precies omgekeerd aan wat aandelen doen, namelijk op zijn minst op het hoogste punt sinds datzelfde moment staan. Met de meest recente daling onder $1100 is een steunlijn van jaren (in het groen) geslecht en rest een vervolg van de downtrend naar koersen die nog lager liggen. Met de volgende grafiek zoomen we in op wat de rode cirkels betekenen.

 

Goud ingezoomed

Goud ingezoomed

In deze grafiek zien we dat 1. De primaire trend neerwaarts is. 2. Dat de secondaire trend neerwaarts is. 3. Dat de tertiaire trend neerwaarts is. Voorts geldt dat de huidige stabilisatie onder de voormalige steun in het groen, exact dezelfde lijn als in de bovenste grafiek, niet meer om het lijf heeft dan een pull-back. Dit proces heeft ten doel de steun om te vormen naar nieuwe weerstand waarna de zoektocht naar lagere koersen kan aanvangen. In normaal Nederlands houdt dit in dat waar eerst kopers actief waren nu de verkopers de overhand hebben. Nu de RSI niet meer zwaar overspannen is is de verwachting dat Goud het “GAT” in zal duiken en koersen bij $1000 eens nader zal gaan bekijken. Vanuit het eerder besproken correlatieoogpunt geldt voorts dat $1000 correspondeert met een EUR/USD koers van 1. Dat geeft de aandelen nog een extra push opwaarts van ook zo’n 10%. De ontwikkeling van de goudprijs vormt zo dus een duidelijke bevestiging van de ontwikkelingen die wij verwachten voor de komende maanden.

Ook gepubliceerd op Dft.nl dft logo