EUR/USD: Stabilisatie

Na een impuls komt een correctie, indien het de bedoeling is de trend te vervolgen. Tussen deze momenten waarbij richting en dus focus bestaat is er impasse op basis van evenwicht tussen kopers en verkopers. Dit is zo’n moment van bezinning.

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

Na beide kanten van de markt geprobeerd te hebben is er een korte periode van rust ingelast. De koersen zijn bij 1,14 aangekomen voor de test die als validatie dient voor de hogere bodem die gecreëerd dient te worden. Hierbij zijn koersen niet OS geraakt waardoor de opwaarts focus aanwezig blijft. De daling heeft daarmee niet verder 61,8% van de voorgaande stijging gereikt waardoor het een correctie op basis van fibo retracements mag heten. De groene bogen geven nog steeds aan dat het de bedoeling is dat er een poging opwaarts gestart wordt ten einde de 1,16 te overstijgen en te reiken naar de 1,18. Wanneer en indien de test van de rode horizontale lijn afgerond is geldt dat dit koersdoel in focus komt voor de rest van de maand. Kuilen in de weg voorbehouden geldt dat deze set up er toe dient te leiden tot een antwoord op de vraag of er ook meer in het vat zit dan de 1,18. De weerstand op de hogere time frames is significant, maar als ze meegaan ontstaat er direct heel veel ruimte opwaarts.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

De weerstand op basis van de oude steun uit maart 2015 is eerder veel te sterk gebleken om te breken. De koersen zijn meerdere malen afgedraaid en valideren hiermee de significantie van de weerstand. De bearmarket was eerder overgegaan in een bullmarket wat zoveel zegt als dat de koersen verwacht worden de trend te doen omkeren in de opwaartse richting. Nu volgt de vraag of een signaal met opwaartse potentie er in zit waardoor de draai gefinaliseerd kan worden. Dat zal pas plaats hebben bij een nieuwe OB notering van de RSI en/of wanneer koersen boven 1,18 getoond worden.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is gestabiliseerd maar de focus is nog steeds correctief. Dat wordt afgeleid uit de cyclus van lagere toppen en lagere bodems. Het effect van het kortere termijn stuk van de focus van de markt heeft de lange termijn verwachtingen dusdanig beïnvloed waardoor er afgeweken is van de neerwaartse focus met als doel pariteit. Nu is de nieuwe focus een poging tot zijwaarts bewegen. Bij koersen die de 1,18 overstijgen geldt dat en veel meer ruimte opwaarts ontstaat. Daarover later meer wanneer en indien van toepassing.

Laat een reactie achter