Chinese Shock?

Pff, zo hé! Dat was een heftig begin van het nieuwe jaar. De eerste week van de handel zit er op en de USD wordt gewoon sterker. Dat idee hadden we natuurlijk al in 2015 te pakken, maar toch, het was een bijzondere weekje. Vraag het de Chinezen maar eens.

Waarom eigenlijk? Nou omdat het niet de Fed is dit maal maar omdat de tegenhangers gewoon goedkoper worden. De shock van het jaar zover was natuurlijk dat de Chinezen in de eerste week van ons nieuwe jaar direct pittig aan de slag gingen. Het is dan ook geen Chinees nieuwjaar en 2016 zijn ze al een tijdje voorbij. Het eerste wapenfeit van  2016 was in ieder geval dat de currency wars gewoon doorgaan.

Waarom ook niet, in het proces van de globalisering is een concurrentiestrijd tussen de financiële mogendheden volledig op zijn plaats. De centrale overheden opereren daarbij inmiddels als marktpartijen en veranderen de regels van het spel zo het ze uitkomt op dat moment. De QE is daar het schoolvoorbeeld van. Zo ook de flexibiliteit van het schuldenplafond van de VS en uiteraard de acties die we hebben gezien ten aanzien van de mogelijke Grexit kwestie. De Amerikanen zijn er mee begonnen en de rest doet gewoon mee zo hard ze kunnen. Dit maal was China aan de beurt, meer niet. Onhandig als het gaat wordt de Yuan goedkoper gemaakt hetgeen net zo veel betekent als dat de USD  duurder zou worden. Niet helemaal. Voor we daarop ingaan, zo ziet de verhouding USD/CNY er uit.

dft usdcny

Op zich is het minder waard worden van de CNY geen nieuws. Het is al aan de gang vanaf 2014 Wat wel frappant is is dat de serie hogere toppen alleen voortgezet kon worden door ingrijpen van de Chinese overheid. De streep omhoog in het voordeel van de USD waarde is de devaluatie van augustus jl. geweest. Daarna zien we de koers oplopen naar het begin van 2016 om vervolgens te knallen naar nieuwe hoogtes onder aanvoering van de recent getroffen maatregelen. De markt krijgt af en toe een duwtje in de rug zo te zien.

De USD is hierdoor duurder ten opzichte van de CNY zonder dat daarbij de anderen daar last van hebben. Anderen bedoel ik mee de emerging markets die door een directe USD waardestijging nog dieper in de problemen zouden komen dan ze al zijn. Dat valt dan weer mee.

De zenuwachtige gedragingen op de aandelenmarkten zijn naar mijn mening dan ook geen uiting van deze ontwikkeling maar eerder een reactie op de gekke handelsmaatregelen die op de Chinese beurzen zijn getroffen. De markten reageren gewoon niet goed op onverwachte, plotselinge wijziging van de spelregels die tijdens het spel ingevoerd worden. Zeker als ze ook nog eens tot onduidelijkheid leiden. De grote vraag is hierbij of deze verstoring een tijdelijk effect heeft of dat de Chinese kwestie de wereld heeft doen veranderen van koers.

De koersontwikkeling van de USDindex, de waarde van de USD afgezet tegen o.a. JPY , GBP en EUR, vertoont over dezelfde periode vanaf 2014 ook een stijgend verloop. Of de CNY nu verzwakt of niet de wereld verwacht een sterker wordende USD. Deze grafiek toont het koersverloop dat een hoogtepunt heeft gekend in april jl, waarna de zijwaartse correctie is begonnen. Daarbij is 38,2% van de stijging vanaf Q2 2014 gecorrigeerd. De stijging bestond uiteraard voornamelijk uit verzwakkingen van EUR en JPY zijde.

dft usdindex

In het laatste kwartaal van 2015 is een einde aan de correctie gekomen. De Fed heeft verhoogd en al heeft de ECB teleurgesteld, verlaagd is er wel. Zo ziet het na deze correctie er naar uit dat de koersen verder stijgen op basis van een fibonacci projectie waarbij het koersdoel in eerste instantie op 105 uitkomt. Dat houdt een vooruitzicht in van een USD die zo’n 5% sterker wordt. Dit vormt op zijn beurt een bevestiging op de pariteitsfocus in EUR/USD en de opwaartse pogingen van de USD/JPY. Dit geeft ook weer dat de Chinezen acteren in lijn met de ontwikkelingen in de wereld en niet tegendraads bezig zijn. Het is eigenlijk meer van wat er al gaande was, ok stuntelig en niet lekker gedaan maar het is niet iets anders dan wat de markt al probeerde. Mede daarop baseer ik  het idee dat de markten gewoon functioneren behoudens korte termijn shocks zoals we die deze week weer hebben mogen beleven.

Ook gepubliceerd op Dft.nl dft logo