ASML: KansHebber!

Aan beweging geen gebrek aan het Damrak. Grote stappen snel thuis luidt momenteel het motto. Naast bedreigingen biedt deze situatie uiteraard ook veel kansen. De truc is om ondanks de hoge volatiliteit vast te blijven houden aan het basisprincipe: Een trend is een trend! In dit licht bezien is ASML een aandeel dat momenteel hoog op uw aandachts-lijstje moet staan. Waarom?

ASML-WeekGrafiek

ASML-WeekGrafiek

Bijgeleverd de langere termijn grafiek van ASML. Sinds de tweede helft van 2011 zit het koersverloop in een duidelijke stijgende trendmatige beweging. De ingetekende blauwe steunlijn accentueert dit gegeven. Ondanks het feit dat de koers in de achterliggende weken een zware veer heeft moeten laten mag de recente duikeling in dit tijdsframe slechts omschreven worden als een correctieve beweging binnen de aangehaalde trend. Anders verwoord: een zoektocht naar wederom een hogere bodem. Waarom dan juist vandaag aandacht voor ASML?

Met de zwakke start vanochtend is de koers teruggezet naar een zone welke vanuit de techniek van trendmatigheid interessant is te noemen. De ingetekende groene pijl duidt erop dat op basis van twee technieken rond de huidige niveaus wat actie mag worden verwacht. Allereerst tikt ASML vanochtend de reeds hierboven aangehaalde langere termijn stijgende trendlijn aan. Daarnaast is de koers aanbeland op het eerste fibonacci-correctieniveau van de gehele stijging sinds midden 2011. Zoals reeds opgemerkt mag en kan de huidige zwakte vooralsnog dus ook slechts worden gezien als een correctie. Niets meer, niets minder. De dual gemiddelden indicator staat dan ook onveranderd op koop!

De huidige stand van zaken geeft aanleiding om ASML te bestempelen als kanshebber. De geïnteresseerde belegger kan opteren voor een GoldManSachs Turbo Long €67,50 (=NL0011040084). Deze turbo beperkt een eventueel verder risico en heeft voldoende ruimte om het hierboven neergelegde scenario van herstel gestalte te geven. Waarvan Akte!