Hogere US rente.

De temperaturen stijgen en de aandelenkoersen dalen. Zo ongeveer luidt een gekuiste versie van een beurswijsheid. De afgelopen weken geldt echter dat niet alleen de temperatuur stijgt maar ook de rente een behoorlijke upswing heeft gekend.

 

Het mooie weer is echter meer vergankelijk dan sommige koersstijgingen zo blijkt uit onze analyses. Zo is de afgelopen week weer een aantal keer de inflatie verwachting in de wereld besproken door dhr. Draghi en andere bestuurders van geldmachines hetgeen een behoorlijke extra impuls heeft gegeven aan de toch al stijgende rente. Ondanks het feit dat de QE gewoon doorgaat en de wereldeconomie niet vooruit te branden lijkt. Draghi zei daarover, de markten moeten maar wennen aan periodes van grote beweeglijkheid. Net zo makkelijk.

 

In Europa speelt natuurlijk de Grexit kwestie ook nog een belangrijke rol in de beweeglijkheid van de markten en ook de rente, want er hoeft maar drie noten van een sirtakiliedje op de radio te verschijnen en daar gaan we weer. Hierbij is veelal de richting overigens onbekend, het swingt net zo hard omhoog als naar beneden. Dit zegt ons dat het allemaal betrekkelijk is binnen bepaalde grenzen en dat dit voorlopig nog allemaal correctief is wat er gebeurt. De trends zijn gewoon in tact zoals wij dat zeggen. Dat geldt dan voor de aandelenmarkten en de USD/JPY verhouding die in opwaartse trends bewegen als ook voor de 10 jaars rente in Europa en de EUR/USD verhouding die beide in neerwaartse trend verwikkeld zijn. Nog steeds, na al het politieke gedoe en gediscussieer dus. Het enige dat veranderd is in de afgelopen maanden is de trend van de USD rente, zie hier het 10 jaarsstuk van de USD rente curve.

10 jr US Rente wekgafiek

10 jr. US Rente Weekgrafiek

Het hele jaar 2014 is er gedaald, dat lijkt me geen verrassing. Echter de rol die deze daling speelde in het grotere beeld is wel van belang. Nu halverwege 2015 kunnen we zeggen, dat was een pull back die de uitbraak van 2013 uit de dalende trend diende te valideren. Dat doe je het beste door naar het uitbraakniveau naar toe te dalen en er nu boven te blijven. Die pullback werd begin 2015 even spannend maar nu zien we toch een opwaartse beweging dat het afronden van het bodemvormingsproces aangeeft. Dit langere termijnbeeld kende al twee pogingen om verder te dalen a la de EURO rente, maar nee hoor de groene cirkels geven aan dat daar geen overtuiging te vinden was en dat de opwaartse richting snel verkozen werd boven verdere ellende.

De kortere termijn beweging ziet er zo uit.

10 jr. US rente Daggrafiek

10 jr. US rente Daggrafiek

Hier spreken we van hogere bodems en hogere toppen sinds februari. De horizontale grens van 2,35% ligt binnen bereik en de verwachting is dat deze geslecht gaat worden in de komende weken. In dat geval komt de ruimte vrij tot de 2,6% het geen een goede stap in de richting van de 3% is. Dat is het focuspunt dat we vanuit de langere termijn analyse nu voor ogen hebben. Koersen dienen dat niveau te overstijgen om ook op de langere termijn grafiek van een nieuwe uptrend te kunnen spreken. De vorige top op 3% (zie eerste grafiek) dient dus overwonnen te worden ter completering van de definitie van de uptrend. Deze bestaat uit hogere toppen en hogere bodems.