USD kracht

De afgelopen weken hebben we USD tegen het licht gehouden in relatie tot de EUR en de JPY. In beide gevallen kwam duidelijk  naar voren dat er geen verandering is in het beeld dat we al een tijd zien. We spreken van jaren waarin de EUR en de JPY trends volgen die de afwaardering van deze twee tegenhangers in relatie tot de  greenback definiëren. Vandaag is het tijd om de boel eens te bezien vanuit de optiek van de USD. Zoals een Amerikaan dat ziet zeg maar.

 

Daartoe hanteren we de USD Index die een weergave vormt van de verhouding van de USD in relatie tot een mandje van andere valuta. Deze zijn voor de volledigheid GBP, CAD, CHF, SEK en uiteraard EUR en JPY. Uit deze analyse moet blijken of het beeld van een verzwakkende JPY en EUR te wijten is aan deze valuta zelf of aan de andere zijde van de vergelijking namelijk de USD. Eigenlijk geeft dit antwoord op de vraag of de beweging nou aan QE in Europa en Japan te wijten is of dat Tapering van USD, en het uiteindelijke gevolg daarvan een USD waardestijging, de boel doet bewegen. En fin, dit is wat er gebeurt op de daggrafiek.

USD Index Daggrafiek

USD Index Daggrafiek

Deze index is tot begin dit jaar sterk opgelopen om daarna te corrigeren. Deze correctie heeft inmiddels de trend bereikt waarmee de rek uit de correctie is. Dat blijkt ook uit de gelijke bodem die is neergezet bij 93 dat op zijn beurt weer samenvalt met de 38,2% retracement van de grote impuls opwaarts. Daarmee is het nog niet klaar want tijdens deze correctie heeft zich een bepaalde variant van een bekend patroon voorgedaan. Deze zogeheten inverse Head & Shoulders, een hele scheve weliswaar, is hier met boogjes aangegeven Deze wordt van kracht bij een overschrijding van de dalende lijn die ook tegelijk het einde van de correctie definieert. Dat betekent allemaal bij elkaar genomen dat er een hervatting van de opwaartse trend aanstaande is en geëffectueerd wordt wanneer we koersen zien die met 97 beginnen. De huidige stand is voor de volledigheid 95en bijna half, hetgeen ons zegt dat het nog niet zover is. Wanneer dit wel zo ver is kunnen we uitgaan van koersdoelen die zich ophouden bij het groene blokje ergens tussen 102 en 104. Dat is nogal wat, want als je dat vertaalt naar EUR en JPY betekent dat dus hoogstwaarschijnlijk een benadering van respectievelijk 1,05 en 130, inderdaad in lijn met de trends aldaar. U heeft ook gelezen en gehoord deze week dat er inmiddels wordt gesproken van een renteverhoging in september en december waar het gaat over de USD. Wanneer de marktpartijen daar rekening mee gaan houden kan het hard gaan.

USD Index weekgafiek

USD Index Weekgafiek

Het lange termijn beeld is niet heel veel anders. Dezelfde correctie samengevat in weekskoersen betekent dat er een gelijksoortige conclusie afgeleid kan worden maar dan weer op andere gronden. De twee analyses in de week grafiek betreffen een vlagformatie dat bekend staat als een continuatie patroon en een Positive Revesal aangegeven met de boogjes in relatie tot de RSI. Weet hierbij dat hoe meer soorten analyse hetzelfde beweren des te meer slagingskans er is voor het bereiken van een koersdoel. Al is het alleen al omdat partijen die verschillende strategieën toepassen blijkbaar hetzelfde voor ogen hebben. Het koersdoel van dit time frame en deze analyses komt uit op een minimaal te bereiken stand van 106.