S&P500: Prison Break?

In de laatste column werd gewezen op de bovenkant van het trend-kanaal uit de intra-daggrafiek. De neergelegde visie luidde dat een serieuze aanval op de weerstandlijn mocht worden verwacht. Vandaag moet deze aanval dan komen. Lukt het de S&P500 om uit te breken?

SP-IntraDagGrafiek

SP-IntraDagGrafiek

De diagonaal dalende lijn waarnaar in de inleiding is verwezen staat onveranderd ingetekend. Door het verstrijken van de tijd is de lijn gedaald tot aan 1898. De verwachting luidt dat de graadmeter vandaag een serieuze poging op deze lijn gaat inzetten. Of de graadmeter tegen het slaan van de slotgong boven deze lijn noteert kan niet zonder aarzeling worden aangenomen. Het afwachten op een positieve slotstand boven de lijn is echter de moeite waard. U kent de insteek: Reageren, niet Anticiperen! Boven de lijn ontstaat namelijk genoeg verdere ruimte om eerst op bevestiging te wachten. De onveranderd aanwezige horizontale lijnen vormen de magneetpunten indien blijkt dat de index het dalende juk van het kanaal van zich af kan werpen. Wordt dit een omgekeerde hoofd-schouder in de kleinste grafiek? Wordt vervolgd!

SP-DagGrafiek

SP-DagGrafiek

SP-WeekGrafiek

SP-WeekGrafiek

Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3