S&P500: Breekbaar

De slotstand van de S&P500 is een feest der herkenning voor de vaste lezer van deze column: 1990. Echter, dit is slechts de helft van het verhaal. Gisteren is gewezen op de mogelijkheid van 1965. Vandaag geeft de index naar alle waarschijnlijkheid ruimschoots invulling aan deze mogelijkheid.

SP-IntraDagGrafiek

SP-IntraDagGrafiek

Het centrale vraagstuk tijdens de sessie van gisteren bestond eruit of de S&P500 na de ingecalculeerde lagere opening in staat zou zijn om te herstellen. Expliciet werd gewezen op het gevaar dat de zone 2005 nu als obstakel zou kunnen gaan fungeren. De ingetekende rode pijl in onderstaande intra-daggrafiek geeft aan dat dit inderdaad geschiedde. Van enig echt herstel gedurende de sessie was dus geen sprake. Vandaag krijgt de dalende beweging daarom een vervolg. Op naar 1965 en waarschijnlijk zelfs nog lager. Een doorschieter naar 1930 mag niet worden uitgesloten.

In de dag-grafiek is te zien dat de koersbewegingen tot nu toe inderdaad netjes plaatsvinden in het licht dalende trendkanaal dat staat ingetekend. De hierboven uitgesproken verwachting brengt echter een einde aan deze situatie. De kans dat de slotstand vanavond wederom binnen het trendkanaal valt is klein.

Opnieuw luidt het vraagstuk of gedurende de dag koopinteresse ontstaat. Een versnelling van de beweging is veelal immers het einde van de beweging. Net als gisteren kan echter een zone worden aangewezen welke als obstakel kan worden aangemerkt na de verwachte lagere start. Deze zone ligt nu rond 1985.

SP-DagGrafiek

SP-DagGrafiek

SP-WeekGrafiek

SP-WeekGrafiek

  Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3