S&P500: Afkoeling

In de laatste column van vorige week is de verwachting uitgesproken dat deze week positief zou zijn voor het verloop van de S&P500. Met nog slechts één sessie te gaan kan worden opgemerkt dat de graadmeter zich inderdaad van haar goede kant heeft laten zien. Na inspanning volgt ontspanning.

SP-IntraDagGrafiek

SP-IntraDagGrafiek

Opnieuw lijkt de gemiddelde lijn een belangrijke rol te gaan spelen in het verloop van de S&P500. Gisteren is de index in de kleinste grafiek onder deze richtingaanwijzer gezakt waarna zij de lijn heeft getest als weerstand. Voor vandaag moet daarom rekening worden gehouden met wat afkoeling. Het richtpunt voor de verwachte afkoeling kan ook worden gehaald van de gemiddelde lijn. Ditmaal echter de lijn uit een tijdsframe hoger. In de dag-grafiek fluctueert de lijn momenteel rond 1890. De afkoeling moet dan ook gezien worden als een stapje terug. Niets meer, niets minder. De focus is en blijft een aanval op 1947 in de komende dagen/weken. Even rust dus voor het weekend.

SP-DagGrafiek

SP-DagGrafiek

SP-WeekGrafiek

SP-WeekGrafiek