Half Elf (Stelregel 10)

Vaak wordt om half elf een belangrijke bodem of top in het dagverloop van de AEX gezet. Dit heeft te maken met het feit dat op dat tijdstip een aantal belangrijke Aziatische indices sluiten.