Distributiefase

ook, Topvorming. Overgangsfase waarin de algemene tendens van de markt wijzigt van een stijgende naar dalende of naar een zijwaartse fase. Koopkracht neemt af en het sentiment begint te verslechteren. Voorbode voor een trendwijziging van positief naar neutraal of negatief.