Crowded Trade

situatie waarin de markt nogal eenzijdig gepositioneerd is doordat men gelijkgestemde verwachtingen heeft over een specifieke waardeontwikkeling. Veelal een teken van overmoed en (te) overdreven overtuiging.