EUR/USD: UPG

De Uitbraak is geweest, de Pull-back volgde daar direct op. Dan blijft over de Go! ter vervolmaking van de UPG en om de opwaartse potentie te vervullen. Of zou er een kink in de kabel in de rit naar 1,15 zitten? De vraag is of de uitbraak voortgang zal vinden of dat er weer een tegenmove wordt gestart.

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

Met de breuk van 1,10 is een grote clustering van weerstandlijnen overwonnen. Daar diende gezien de OB stand van het moment een kleine en beheerste correctie op te volgen. Zo gezegd zo gedaan en daarmee is de beweging gezond verklaard. Op tijd is er kracht bijgezet en ook op tijd is er gas terug genomen ten einde niet te overdrijven. De succesvolle pull-back naar de 1,10 in de dagen erop is perfect verlopen waarna zelfs een PR is gevormd. Deze positive reversal wordt aangegeven aan de hand van de groene bogen in de RSI. Tezamen met de OB stand na tijden vormt dit een positief signaal met de potentie naar 1,15 te reiken. Dit komt pas binnen handbereik bij het overstijgen van de 1,12. Dit moet geen moeite kosten als het goed is want ook de fibo grid zegt dat de daling één stapje terug betekende in de stuwing opwaarts. Pas onder 1,10 geldt dat de opwaartse potentie verdwenen is. De hogere time frames hebben het vuur aan de schenen gelegd gekregen. Bij 1,15 vangt de grote strijd aan.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op dit time frame is er nog niet veel veranderd en blijkt dat het zo zal blijven zolang de koersen onder de 1,15 noteren. Ook de RSI zegt dat er geen constatering van overtuiging op dit time frame plaats heeft hetgeen getoond wordt door het ontbreken van de OB meting. Boven 1,15 zal deze er waarschijnlijk pas zijn. Dan is ook geen sprake meer van een bearmarket range. Nu dus nog wel waardoor we de fase op dit time frame op z’n best of op z’n slechtst als zijwaarts moeten beschrijven. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze van richting.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is op gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat blijkt uit de voortschrijdende gemiddelden alsook uit Negative Reversal dat neerwaartse koersdoelen aangeeft. Zo geldt op dit time frame, zolang koersen onder 1,18 blijven heeft de NR vat op de koersen en dreigt een versnelling naar 1 onder 1,05. De NR zelf duidt zelfs op een mogelijkheid tot dalen waarbij pariteit niet per se de bodem hoeft te zijn.