EUR/USD: Stratosfeer

Koersen zijn aangekomen in een zone waarbij weinig tot geen weerstand bestaat. Zonder veel moeite kan er doorgestegen worden in deze zone van luchtledigheid.

De focus ligt op koersen boven 1,15.

EUR/USD Intradagrafiek

EUR/USD Intradagrafiek

Het trendje dat ons na de bodems van maart naar huidige niveaus heeft getild is zonder kleerscheuren de weerstand te boven gekomen. In de eerste dagen van deze maand zijn koersen enigszins tot rust gekomen waardoor een test van de voormalige weerstand heeft plaats kunnen vinden. Er is daarmee een springplank gemaakt dat wijst op koersdoelen die we een tijd niet als realistisch hebben kunnen zien. Met het bereiken van het eerste fibo koersdoel boven 1,14  kunnen we die afvinken. Het volgende punt waar we op focussen is 1,16. De vorming van de Positive Reversal dat aangegeven is met de groene bogen duidt op de haalbaarheid daarvan. Aanvullend bevindt het tweede koersdoel van de fibo projectie zich ook boven de 1,16 waardoor dit koersdoel binnen de trend opwaarts een hoge kans van haalbaarheid krijgt. Stops op 1,13 en op naar “The final frontier” op 1,18. Als we dat bereiken en overstijgen geldt namelijk: “To boldly go where no man has gone before” ( recently).

EUR/USD: Daggrafiek

EUR/USD: Daggrafiek

In de zijwaartse beweging op dit time frame is tussendoor een aantal keer nipt de OB stand bereikt en piept en kraakt de mogelijke weerstand op basis van de oude steunlijn uit 2015. Wordt het met deze nieuwe OB notering uitbreken of is de weerstand te sterk? De bearmarket is in ieder geval overgegaan in een bullmarket wat zoveel zegt als dat de koersen verwacht worden de trend te doen omkeren in de opwaartse richting. Nu volgt de vraag of een signaal met opwaartse potentie er in zin. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze gemaakt.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat wordt afgeleid uit de cyclus van lagere toppen en lagere bodems. Het effect van het kortere termijn stuk van de focus van de markt heeft de lange termijn verwachtingen dusdanig beïnvloed waardoor er afgeweken is van de neerwaartse focus met als doel pariteit. Nu is de nieuwe focus een poging tot zijwaarts bewegen. De indicaties voor pariteit zijn voorlopig ontzenuwd met het verschijnen van de RSI boven de rode lijn. Koersen onder 1,08 zouden die focus pas weer terugbrengen.