EUR/USD: Schrapen

Weinig, is een correcte beschrijving van de bewegingen die we in de EUR/USD zien. Zo geldt dus ook dat er niets verdiend wordt door de handelaren die zich op dit segment van de financiële markten concentreren. Wordt er überhaupt gehandeld of is het noteren om het noteren?

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

Je gaat je bijna afvragen of de koersen nu genoteerd worden omdat de tijd verstrijkt en er een koers bij elk tijdsstip hoort. De indruk dat er niets gebeurd wordt gerechtvaardigd door het zweven van de koersen in de range die we nu al twee weken als realiteit beleven. De RSI is de aflopen bewegingen zelfs niet eens boven de 60 of onder de 40 uitgekomen hetgeen als neutrale zone geldt. Voor degene die zich afvraagt of er serieuze handel plaatsvindt vormt dit de bevestiging dat er geen animo is momenteel. Het koersverloop op zijn beurt verhoudt zich naar hogere bodems en lagere toppen tot bijna het extreme waaruit afgeleid kan worden dat de volatiliteit lager dan laag is. Geen animo, geen visie, geen beweging geen beweeglijkheid. Dit blijft natuurlijk niet zo, sterker de huidige uitgangspunten van de markt leiden er toe dat er een kant gekozen MOET worden. Naar verwachting zal dit leiden tot een explosieve aanval op één van de grenzen 1,10 en 1,08. De focus van de hogere time frames wijst op het laatste.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

De dreiging van een hervatting van de neerwaartse hoofdrichting is al vanaf oktober aanwezig. De destijds gebroken rode lijn is met recent als weerstand getest. De fibo grid op de vorige grafiek komt daar volledig mee overeen. De groene steunlijn bij 1,05 is de enige barriere die tussen hier en 1 in staat. Het rode blok in de RSI geeft aan dat de bear market range vanaf oktober zijn bevestiging heef gekend met gebrek aan overtuiging van de afgelopen weken te willen stijgen. Het overhangen krijgt zelfs meer en meer vorm en de focus wordt steeds duidelijker.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De positieve ontwikkeling was de breuk van de dalende trend vanaf 1,40+ vorig jaar. Het jammere voor haussiers was daarbij al dat stijgingen nog steeds correctief waren. Dat blijkt uit de Negative Reversal dat neerwaartse koersdoelen aangeeft. Zo geldt op dit time frame, zolang koersen onder 1,18 blijven heeft de NR vat op de koersen en dreigt een versnelling naar 1 onder 1,05. De NR zelf duidt zelfs op een mogelijkheid tot dalen waarbij pariteit niet per se de bodem hoeft te zijn.