EUR/USD: Rust

Het feit dat koersen zijwaarts lopen is niet verkeerd voor het langere termijn beeld. De partijen krijgen de kans de boel te overpeinzen en nemen rustig hun beslissingen over de te volgen richting. Voorlopig is die keuze nog niet gemaakt. De set up is er wel, dat dan weer wel.

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

De koersen zijn niet verder gedaald dan 50% van de voorgaande opwaartse impuls. Dat is prima in fibo termen en biedt kans op een hervatting van de opwaartse richting. Wanneer en indien dit gebeurt geldt dat de gehele voorgaande stijging op de 1,10 geplakt mag worden . Dat is de 5 cent die nodig is om de 1,15 aan een test te onderwerpen. De daling verloopt met minimale overtuiging hetgeen het bodemvormingsproces van het moment bevestigt. Het gebrek aan overtuiging blijkt uit de RSI die wel in de onderste helft van de range beweegt maar niet oversold weet te worden. Hier blijven hangen is daarmee voldoende gebleken voor de marktpartijen in EUR/USD momenteel. De wereld houdt zich blijkbaar met andere zaken dan dit paar bezig. Een bescheiden mate van desinteresse zoals we nu meten is een prima uitgangspunt voor een correctie. Zolang de aandacht er bij is bij een hervatting van de hoofdrichting kan er prima tussendoor iets voor jezelf gedaan worden.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op dit time frame is er nog niet veel veranderd …” Deze zin wordt al een tijd gehanteerd zo ook nu maar nu verschuift de nadruk op “nog niet veel”. Inmiddels is namelijk wel de OB stand bereikt en piept en kraakt de mogelijke weerstand op basis van de oude steunlijn uit 2015. De bearmarket is in ieder geval over hetgeen zoveel zegt als dat de koersen verwacht worden op z’n minst zijwaarts te bewegen de komende tijd. De krachten van de lagere time time frames worden verwacht de aanval op 1,15 te kunnen afmaken. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze van richting. De recente OB meting indiceert dat de focus op 1,15 ligt.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat wordt afgeleid ui t de cyclus van lagere toppen en lagere bodems die nog steeds overheerst De NR die lagere koersdoelen aangaf is met de stijging van deze week te niet gedaan. Het effect van het korte termijnstuk van de focus van de markt heeft de lange termijn verwachtingen dusdanig beïnvloed waardoor er afgeweken is van de neerwaartse focus met als doel pariteit Nu is de nieuwe focus een poging tot zijwaarts bewegen. De indicaties voor pariteit zijn ontzenuwd met de RSI boven de rode lijn.