EUR/USD: InAlleRust?

De markten koersen in alle rust op de uitkomsten van de Fed meeting van deze maand af. Gaat het weer schokkende bewegingen brengen zoals ten tijde van de ECB meeting vorige week? Het ziet er niet naar uit. De verwachtingen omtrent het Fed gedrag zijn minder hoog gespannen.

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

De speculaties spelen weinig rol deze editie van de Fed meeting wat wel eens anders is geweest. Beleggers zijn enigszins tot rust gekomen na de ECB impuls van vorige week maar hebben ook weer niet alle terreinwinst opgegeven tijdens het corrigeren. De RSI heeft de OB stand bereikt tijdens de spike, waarna geen OS is genoteerd. Dat getuigt van het behouden blijven van de opwaartse focus zo ongeveer na een week nadat deze werd hervonden onder invloed van aangekondigde stimuli. Er is voorafgaand aan de spike een omkeerpatroon in de vorm van een Head&Shoulder bodemformatie gevormd. Deze is nu in de afrondende fase gekomen waarbij het dalen tot 1.1050 de benodigde pull-back of het omvormen van oude weerstand tot nieuwe steun heeft betekend. De verwachting is dat na dit kleine aandachtspunt op de kalender die een horde vormt voor aarzelaars, koersen wederom het Noorder pad zullen verkiezen en zullen pogen te reiken naar koersen halverwege tussen 1,13 en 1,14.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op dit time frame is er nog niet veel veranderd …” Deze zin wordt al een tijd gehanteerd zo ook nu maar nu verschuift de nadruk op “nog niet veel”. Inmiddels is namelijk wel de OB stand bereikt en piept en kraakt de mogelijke weerstand op basis van de oude steunlijn uit 2015. De bearmarket is in ieder geval over hetgeen zoveel zegt als dat de koersen verwacht worden op z’n minst zijwaarts te bewegen de komende tijd. Nu volgt de vraag of een signaal met opwaartse potentie er in zin. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze van richting. De recente OB meting indiceert dat de focus op 1,15 ligt.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat wordt afgeleid uit de cyclus van lagere toppen en lagere bodems. Het effect van het kortere termijn stuk van de focus van de markt heeft de lange termijn verwachtingen dusdanig beïnvloed waardoor er afgeweken is van de neerwaartse focus met als doel pariteit. Nu is de nieuwe focus een poging tot zijwaarts bewegen. De indicaties voor pariteit zijn voorlopig ontzenuwd met het verschijnen van de RSI boven de rode lijn. Koersen onder 1,08 zouden die focus pas weer terugbrengen.