EUR/USD: Hoeven

De maximaal toelaatbare ruimte voor corrigeren zonder daarbij de opwaartse potentie te verliezen is zo ongeveer wel bereikt. Houden we stand of ligt de voorkeur toch in het eventjes door de hoefjes zakken?

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

De horizontale lijn corresponderend met de voormalige top is geslecht. Daarmee is een OS notering bereikt hetgeen niet wenselijk is voor een opwaartse focus. In de grafiek hieronder staat alles dat negatief is in het rood, al het mogelijk positieve in het blauw en het positieve… juist dat is er niet. Even ter lering ende vermaeck, na de non ob meting is de trend geslecht. Daarmee is de 50 grens in de RSI neerwaarts gecrossed en vervolgens als weerstand getest. Het wapenfeit van vandaag, er is een OS notering gevormd. Uiterst duidelijk en ook negatief. De ruimte die momenteel beschikbaar is is echter beperkt voorlopig. 1,09 biedt soelaas waarmee de angel uit de dreiging lijkt te zijn. Daar bevinden zich twee voormalige lijnen van belang die verwacht worden steun te bieden aan koersen. Omgekeerd geldt, pas en indien koersen de grens van 1,1125 weten te overstijgen geldt dat het beeld verbeterd is. Tussendoor krijgen de hogere time frames hun zin. Eens bezien of er daar enig animo en overtuiging te vinden is.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op dit time frame is er nog niet veel veranderd …” Deze zin wordt al een tijd gehanteerd zo ook nu maar nu verschuift de nadruk op “nog niet veel”. Inmiddels is namelijk wel de OB stand bereikt en piept en kraakt de mogelijke weerstand op basis van de oude steunlijn uit 2015. De bearmarket is in ieder geval over hetgeen zoveel zegt als dat de koersen verwacht worden op z’n minst zijwaarts te bewegen de komende tijd. Nu volgt de vraag of een signaal met opwaartse potentie er in zin. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze van richting. De recente OB meting indiceert dat de focus op 1,15 ligt.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat wordt afgeleid ui t de cyclus van lagere toppen en lagere bodems die nog steeds overheerst De NR die lagere koersdoelen aangaf is met de stijging van deze week te niet gedaan. Het effect van het korte termijnstuk van de focus van de markt heeft de lange termijn verwachtingen dusdanig beïnvloed waardoor er afgeweken is van de neerwaartse focus met als doel pariteit Nu is de nieuwe focus een poging tot zijwaarts bewegen. De indicaties voor pariteit zijn ontzenuwd met de RSI boven de rode lijn.