EUR/USD: Geen 1

De beweging opwaarts heeft z’n bevestiging gekend middels een succesvolle pull-back naar de 1,11 – 1,10 zone. Met nieuwe targets op zak werd de richting noordwaarts ingeslagen. Inmiddels zijn we goed op weg naar de 1,15 dat als koersdoel geldt. Dit heeft effect gesorteerd op de hogere time frames.

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

Het aandringen van de kopers heeft eindelijk resultaat opgeleverd. De bear market range is overgegaan in een bull market range hetgeen duidelijk wordt aan de hand van de rode en groene cirkels. Vlak nadat de koersen de 1,10 hebben geslecht is er voor het eerst een OB meting genoteerd. Dit is inmiddels opgevolgd door een tweede zelfde meeting waarbij het cruciaal is dat er geen tussentijdse OS meting plaats vond. Dat is allemaal gebeurd en is aangevuld met een positive reversal en een fibo extentiepad die beide op de hoge waarschijnlijkheid van een aanval op 1,15 duiden. Dit positieve momentum is ontstaan daar hogere time frames het af beginnen te leggen tegen de opwaartse krachten van de korte termijn spelers. De stop-losses worden geforceerd en inmiddels kan gesteld worden dat de opwaartse focus minder tegenwind kan verwachten van de hogere time frames. Het ziet er naar uit dat de aanhouder wint, en in dit geval zijn het de kopers boven 1,10 gebleken.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op dit time frame is er nog niet veel veranderd …” Deze zin wordt al een tijd gehanteerd zo ook nu maar nu verschuift de nadruk op “nog niet veel”. Inmiddels is namelijk wel de OB stand bereikt en piept en kraakt de mogelijke weerstand op basis van de oude steunlijn uit 2015. De bearmarket is in ieder geval over hetgeen zoveel zegt als dat de koersen verwacht worden op z’n minst zijwaarts te bewegen de komende tijd. De krachten van de lagere time time frames worden verwacht de aanval op 1,15 te kunnen afmaken. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze van richting. De OB indiceert dat de focus op 1,15 ligt.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat wordt afgeleid ui t de cyclus van lagere toppen en lagere bodems die nog steeds overheerst De NR die lagere koersdoelen aangaf is met de stijging van deze week te niet gedaan. Het effect van het korte termijnstuk van de focus van de markt heeft de lange termijn verwachtingen dusdanig beïnvloed waardoor er afgeweken is van de neerwaartse focus met als doel pariteit Nu is de nieuwe focus een poging tot zijwaarts bewegen. De indicaties voor pariteit zijn ontzenuwd met de RSI boven de rode lijn.

Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3