AEX: Versnelling Kwadraat

Nog steeds geldt: oude steun, nieuwe weerstand. Gisteren was het de zone 431-432 welke in de ochtend als blok boven de markt hing. Vandaag kan op basis van hetzelfde principe de eerste horde worden gedefinieerd rond 426-427. Pas boven dit gebied klaart de lucht voor de AEX wat op.

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

Na de versnelling van vrijdag leverde de AEX ook gisteren weer een deel van eerder opgebouwde winsten in. Een versnelling na een versnelling. Opletten dus! In onderstaande grafiek staat het dalende trendkanaal ingetekend waarbinnen de graadmeter zich momenteel voortbeweegt. Op basis van een oude steun en de dalende lijn van het trendkanaal kan de zone 426-427 voor vandaag als eerste obstructiezone worden aangemerkt. De verwachte sterkere opening moet dus vooralsnog in het licht worden bezien van wederom een opleving binnen dit dalende kanaal.

Toch geeft de recente versnelling aanleiding om in de komende dagen extra alert te zijn. U kent het gezegde: een versnelling duidt op het naderende einde van de beweging. De recente koersontwikkeling geeft aanleiding om later deze week rekening te houden met een column waarin gemeld kan worden dat de AEX haar dalende trendkanaal heeft verlaten. Voor de volledigheid de opmerking dat boven de eerste horizontale weerstand de blik weer gericht mag worden op de zone 431-432.

De verwachting luidt niet dat de AEX in de komende sessies doorzakt tot aan de steunlijn uit de week-grafiek. Deze lijn fluctueert momenteel rond 410.

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

 Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3