AEX: NiemandsLand

Gisteren was een dagje van de herkenbare niveaus. Dat de zone 444-445 op dit moment even moeilijk ligt was bekend. Het gelijk van deze mening was op opening zichtbaar. Dat het neerwaarts risico beperkt is was bekend. Een blik op de slotstand leert dat de AEX is gesloten op het eerste steunpunt.

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

De AEX fluctueert momenteel in NiemandsLands. In de column van maandag werd de opmerking geplaatst dat de ingetekende lijnen in onderstaande intra-daggrafiek momenteel het speelveld van de AEX bepalen. Het daadwerkelijke koersverloop  van de index heeft zich inderdaad tussen de lijnen afgespeeld. Voor vandaag wordt daarom de opmerking van gisteren herhaald. Dit impliceert opnieuw een bandbreedte tussen grofweg 440 onderkant en een beperking rond 445. Of de graadmeter vandaag over voldoende kracht beschikt om de horde rond dit niveau te nemen mag echter zeer sterk worden betwijfeld.  Voor de volledigheid wel de opmerking dat de AEX tien indexpunten extra ruimte heeft indien zij door deze barrière stoot, hetgeen een indexstand rond 455 oplevert.

Deze niveaus lijkt de index echter te bewaren voor 2016. Keerzijde is dat de graadmeter onder 440 door kan zakken naar 437. Concreet betekent dit dat de AEX vandaag van start gaat in de bandbreedte 440 en 445 en naar alle waarschijnlijkheid ook het grootste gedeelte van de dag tussen deze piketpalen zal doorbrengen. Let wel, als er vandaag al een verrassing komt, dan moet deze aan de onderkant worden verwacht. Anders verwoord, de kans op 437 is niet geheel uitgesloten.

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

 Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3