AEX: Knokken Bij 420

Na een voortvarende start werd gisteren al snel aangekomen bij de weerstand van eerder deze week. Het hoofdje werd weer gestoten en een stapje terug was het resultaat. Hedenochtend volgt een hernieuwde poging 420 te slechten. Het moet nu lukken anders volgen problemen.

AEX Intradaggrafiek

AEX Intradaggrafiek

Het is een mix van signalen die een belang aan 420 hechten. De dalende lijn over de toppen, de gebroken opwaarts gerichte trend. Daarnaast kunnen we spreken van een bear market range en tot slot een hele belangrijke, namelijk sinds gisteren, de NR (rode bogen).Het positieve in dit verhaal bestaat uit de fibo grid die ook gisteren een positieve impuls heeft gekregen maar dan voornamelijk door de overnight ontwikkeling. De reversal bar van de VS handel heeft de stijging namelijk getriggerd. Vandaag volgt wederom een dergelijke ontwikkeling waardoor de AEX in de ochtend een inhaalslag opwaarts zal pogen. Daarmee komt de 420 in beeld en daarmee ook de houdbaarheidsgrens van al het hierboven beschreven negatieve. De strijd om de 420 bestaat feitelijk uit de negatieve houding op de AEX  versus het optimisme uit de VS. De ochtend is duidelijk, maar de middag en daarmee het slot van deze week wordt uiterst interessant en belangrijk. Volg de ontwikkelingen gedurende de handelsdag via @TradeIdee.

AEX Daggrafiek

AEX Daggrafiek

De koersen zijn de trend genaderd met de correctie opwaarts van de afgelopen week. Daarmee zijn we er niet want een breuk dient plaats te hebben voor meer potentie en het behoud van de opwaartse richting op dit time frame. Koersen boven 420 geven aan dat de dalende weerstandlijn het heeft begeven en dat er een beweging naar 434 en 450 daarna goed mogelijk is geworden. Eerste stap in dit proces eens zien of we de koersen boven 420 minimaal een dag of liever ook deze week nog kunnen realiseren. Pas dan begint het leuke vormen te krijgen.

AEX Weekgrafiek

AEX Weekgrafiek

Pas bij het overschrijden van de 450lijn geldt dat de langere termijn trend een hervatting kent. U begrijpt dat is nog niet aan de orde. Daartoe dient een slotstand van de index boven 450 gerealiseerd te worden die op vrijdag behouden is gebleven.