AEX: Hoofdlijn

Reageren, niet Anticiperen! Aldus de slotconclusie van donderdag. Zolang de graadmeter nog niet onder de bepalende HoofdLijn is gedoken is de langere termijn koersontwikkeling positief. De lijn werd gedefinieerd op 411. Het dieptepunt van donderdag lag op 411. Waarvan Akte!

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

Een trend is een trend. De vaste lezer van deze column is bekend met deze uitspraak. De ingetekende groene pijl in de week-grafiek duidt de situatie dat de beweging van donderdag de AEX vrij exact de steunlijn onder het verloop sinds eind 2011 heeft laten aantikken. Gedurende de dag wist de index al wat op te veren vanaf deze lijn. Voorlopig is de langere termijn koersontwikkeling dus nog steeds positief. Dat neemt niet weg dat het gevaar nog niet geheel is geweken. De zoektocht naar een hogere bodem is immers totaal mislukt.

In de intra-daggrafiek staan boven de huidige slotstand horizontale lijnen getrokken. De eerste lijn van belang ligt rond 425. Daarboven volgt 428. Op basis van het gegeven dat oude bodems als weerstand kunnen fungeren moet rekening worden gehouden met een scenario van obstructie rondom de genoemde niveaus. Let wel, van de zone 428 mag meer tegenstand verwacht worden dan van de zone rond 425. Dat de AEX in de komende sessies een serieuze aanval op deze niveaus gaat inzetten lijkt een reële verwachting gegeven het feit dat in de week-grafiek de steunlijn is getest en gegeven het feit dat de bodem in de dag-grafiek weliswaar lager is gezet dan die van midden december, maar dat in de begeleidende indicator vooralsnog sprake is van een hoger niveau in vergelijking met midden december. Daarbij komt ook nog het feit dat in december sprake was van een OS-notering en dat daarvan momenteel zeker nog niet kan worden gesproken. Al met al wat herstel na de klappen uit de eerste sessies van dit jaar.

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

  Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3