AEX: Het spel van actie en reactie

Na actie volgt veelal reactie. De huidige ontwikkeling in de AEX vormt hierop geen uitzondering. Gisteren wist de graadmeter, in lijn met de neergelegde visie, terrein terug te winnen. Vanochtend zet zij nog een stap in dit proces. Dat brengt het verhaal van deze column weer op 411.

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

Op basis van de stand van de AEX binnen het neerwaartse trendkanaal dat ingetekend staat in de intra-daggrafiek mocht gisteren een zet richting bovenkant van het kanaal worden verwacht. Een blik op de huidige slotstand leert dat de index inderdaad is opgelopen tot grofweg de afgegeven doelzone 405.  Een logische stap binnen het proces van achtereenvolgende lagere toppen en lagere bodems nadat eerder deze week het ijkpunt 395 was bereikt. Hetzelfde proces speelt ook vandaag een rol. Zoals in de inleiding beschreven willen de stieren meer. De graadmeter start dan ook positief aan de slotdag van deze week. In de intra-daggrafiek zijn twee horizontale lijnen aangebracht. De vaste lezer is bekend met de niveaus: 411 en 415.  Met name de koersontwikkeling rondom het eerste punt wordt van belang.

In de week-grafiek staat nog steeds een rode pijl. De reden waarom de koersvorming rondom 411van belang is, ligt in het gegeven dat bij het overschrijden van deze zone niet langer sprake is van een lagere top in de intra-daggrafiek en dat bij het overschrijden van dit niveau de AEX in de weekgrafiek duidelijk een poging onderneemt om terug te breken in de langere termijn trend. Boven 411 verbetert het technische beeld van de index dus enigszins. Let wel, pas boven 415 lijkt de druk echt van de ketel. De vaste lezer zal zich echter herinneren dat de neergelegde visie in deze column luidde en luidt dat de index hoogstwaarschijnlijk niet zonder slag of stoot boven dit laatste niveau uitstijgt. De slotconclusie van de laatste dagen kan daarom ook vandaag worden aangehaald. Wordt vervolgd!

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3