AEX: Herstel

Waar waren we gebleven? Met de daling van de AEX onder de zone 425 tot 423 lag het speelveld voor de graadmeter open tot aan de onderkant van het intra-dag trendkanaal. De index is gisteren daadwerkelijk op de steunlijn van het kanaal aangekomen. Tijd voor enig herstel.

In de achterliggende dagen is een duidelijk patroon van lagere toppen en lagere bodems zichtbaar geworden in de grafiek met het laagste tijdsframe. Met de terugtest afgelopen woensdag op de voormalige steunzone 425 tot 423 is de AEX gisteren doorgezakt tot aan de onderkant van het ingetekende kanaal zoals deze in de column van afgelopen woensdag is gepresenteerd. De titel van vandaag is een verwijzing naar de stelling dat de steunlijn haar werk doet en dat de index op positieve toon van start gaat. Let wel, voorlopig kan slechts gesproken worden van een stijgende beweging binnen het dalende kanaal. In jargon, een zoektocht naar wederom een lagere top.  Wat zijn de eerste ijkniveaus?

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

 

De verwachte beweging kan de AEX in eerste instantie terugzetten tot aan 417. Daarboven komt uiteraard de zone 423 tot 425 weer in beeld. Met de wetenschap dat de index gisteren nog 406 noteerde een aardige rit. Echter, zoals reeds eerder al een paar keer op deze plek opgemerkt, de AEX kijkt tegenwoordig niet meer zozeer op een puntje meer of minder.

Wat heeft de recente beweging voor gevolgen in de weekgrafiek? In het hoogste tijdsframe geldt nog steeds: een trend is een trend. De verzwakking van deze week heeft de steunlijn onder het verloop sinds 2011 (!) nog niet in gevaar gebracht. Volgende week moet blijken of de ontwikkeling niet gewoon een hogere bodem heeft opgeleverd van waaruit de langere termijn trendmatige beweging voortgezet kan worden. Zoals bekend starten de grotere beweging altijd in de kleinere grafiek. Vandaar eerst aandacht voor de intra-daggrafiek en de genoemde eerste ijkpunten.

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek