AEX: Halve Waarheid

Conform verwachting heeft de AEX de onderkant van de zone 445 tot 439 iets scherper gezet maar is niet tot aan 431 doorgezakt. Dit is echter slechts de Halve Waarheid. In de eerste column van deze week werd het motto voor december gelanceerd. Vier sessies later is deze nog niet echt ingevuld.

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

Het momentum van de daling droogt op. Na een zwakkere opening fluctueerde de AEX gisteren voor de rest van de dag binnen het handelsgebied welke al in het eerste half uur van donderdag was betreden. Anders verwoord, na de opening volgde geen verdere verkoopdruk. Deze ontwikkeling is in lijn met de visie dat niet geheel mag worden uitgesloten dat de graadmeter nog een keer door klapt naar 431 maar dat deze ontwikkeling niet het meest voor de hand liggende scenario behelst. Ook voor vandaag wordt weer een start verwacht binnen de bandbreedte van gisteren en luidt de verwachting dat de index niet doorzakt richting 431. Een puntje van aandacht moet echter wel uitgaan naar de eerder deze week ook reeds aangehaalde stelling dat oude steun de neiging heeft om daarna als weerstand te fungeren. Het afschrikken van de zone 445 eerder deze week was reeds een mooi praktijkvoorbeeld van deze stelregel. Op basis van dezelfde gedachte kan nu het gebied 440/439 al eerste obstakel worden meegegeven.

De eerste donkere wolk boven het huidige koersverloop lost pas op indien de graadmeter in staat is om deze horde te overwinnen. Dit impliceert een bandbreedte bij de start van de laatste handelssessie van de week tussen grofweg 440/439 horde en 436/435 steun. In lijn met de verwachting dat de AEX niet door de knieën gaat tot aan 431 luidt de verwachting dat de graadmeter al snel op zoek kan naar de bovenkant van de range. Een doorbraak van deze zone impliceert verdere ruimte tot aan 445 en betekent dat het verlies van deze week beperkt blijft. De gedachte dat week 50 van 2015 slechts een D-Tour bevat in het beeld waarin de index kan stijgen tot 473 blijft onveranderd overeind. Waarvan Akte!

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

 Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3