AEX: Gesmoord

Opnieuw werd een dappere poging in de kiem gesmoord. De visie was en is dat de 200 dagenlijn uit de dag-grafiek de opwaartse ambities van de AEX momenteel dwarsboomt. Het koersverloop van woensdag vormt wederom een ondersteuning van dit neergelegde beeld.

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

Eerlijk is eerlijk. De dalende lijnen uit de intra-daggrafiek zijn vervangen door horizontaal lopende lijnen. De ontwikkeling van gisteren was sterker dan ingeschat. Neemt niet weg dat het neergelegde scenario waarin de AEX haar meerdere moet erkennen in de Paarse Lijn uit de daggrafiek  onveranderd staat. De lagere opening van vandaag vormt een normale vervolgstap.

De theorie stelt dat doorbroken trendlijnen niet gelijk verwijderd dienen te worden. In een latere fase kunnen deze lijnen opnieuw van zich laten spreken. In omgekeerde vorm weliswaar. De dalende weerstandlijn staat daarom onveranderd ingetekend en vormt het eerste ijkpunt voor de graadmeter. De lijn start vandaag rond 444.

Op basis van de titel van de column van afgelopen dinsdag mag echter worden aangenomen dat het niveau 444 weliswaar de eerste verkoopdruk kan opvangen, maar dat zeer grote twijfels bestaan bij de vraag hoe lang zij standhoudt. Onder 444 mag de blik gericht worden op 441 en 436. De vaste lezer weet dat de visie luidt dat de AEX uiteindelijk 434 in het scherm zet.

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek