EUR/USD: Waarheid

Zo kennen we het borreluurtje maar ook is bekend het uur van de waarheid. Ok het zal niet op een uurtje aankomen maar het is wel “testie testie” tijd. De vraag of de fundamenten gezet zijn voor een aanval op 1,15 en eventueel 1,18 staat op het menu. Gaat het lukken?

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

Uitbraken dienen getest te worden niet waar? Zo maak je boven de oude top een nieuwe bodem en dus een springplank naar hogere koersen. En niet geheel onbelangrijk zo maak je een trend. De RSI vertoont in de aanloop hiernaar alvast wat zwakte door niet meer OB te worden tijdens de poging van vorige week om  door te stijgen. Een mogelijk klein terugvalletje over het lange weekend heen werd op gewezen en is inmiddels werkelijkheid geworden. De RSI heeft hierbij de grens opgezocht van de bull market range door de OS lijn te benaderen. De koersen hebben hierbij de minst steile steunlijn gebroken. Nu is de vraag wordt de RSI OS of niet want dat zou een kink in de kabel betekenen. Voorlopig geldt dat de daling correctief en prima te absorberen is. Koersen staan ruim boven de voormalige weerstand van 1,10 en stabiliseren ietwat bij benadering van de 50% retracementgrens van de vorige stijging die de uitbraak forceerde. We wachten af wat er uit deze fase komt

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op dit time frame is er nog niet veel veranderd …” Deze zin wordt al een tijd gehanteerd zo ook nu maar nu verschuift de nadruk op “nog niet veel”. Inmiddels is namelijk wel de OB stand bereikt en piept en kraakt de mogelijke weerstand op basis van de oude steunlijn uit 2015. De bearmarket is in ieder geval over hetgeen zoveel zegt als dat de koersen verwacht worden op z’n minst zijwaarts te bewegen de komende tijd. De krachten van de lagere time time frames worden verwacht de aanval op 1,15 te kunnen afmaken. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze van richting. De OB indiceert dat de focus op 1,15 ligt.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat wordt afgeleid ui t de cyclus van lagere toppen en lagere bodems die nog steeds overheerst De NR die lagere koersdoelen aangaf is met de stijging van deze week te niet gedaan. Het effect van het korte termijnstuk van de focus van de markt heeft de lange termijn verwachtingen dusdanig beïnvloed waardoor er afgeweken is van de neerwaartse focus met als doel pariteit Nu is de nieuwe focus een poging tot zijwaarts bewegen. De indicaties voor pariteit zijn ontzenuwd met de RSI boven de rode lijn.