Welk bedrijf de hoogste bedrijfsschulden heeft?

Als we u vragen welk bedrijf de hoogste bedrijfsschulden heeft, wat is dan daarop uw antwoord? Denkt u aan Shell, dat net €15 miljard verlies meldde? Fout.

Dat verlies maakt ‘Shell’ tot een verleidelijk antwoord.

Maar het is fout. Shell staat wereldwijd zelfs niet in de top tien. Die top-tien is een interessant lijstje, en de moeite waard even bij stil te staan. Zeker nu er een stevige economische crisis woedt die verder lijkt te zullen gaan dan een enkelvoudige recessie.

Het geheel van deze visualisatie laat zien dat Volkswagen wel degelijk nog steeds een gezond bedrijf is. En dat Duitsland haar reputatie van een leidende technologisch-innovatief land niet gratis verkreeg, maar door grote inspanningen. Dat de drie grootste Duitse autoconcerns veruit als meest innovatief worden gezien, is tevens een ondersteuning van de gedachte dat concurrentie opjaagt tot grote hoogten. Dit, omdat concurrentie op de thuismarkt een essentiële factor is. Voor vrijwel ieder denkbaar groot bedrijf is dominantie op de thuismarkt een primair doel, maar in Duitsland blijkt dat nauwelijks haalbaar.

Met een omzet van $250 miljard per jaar is een schuld van ruim $190 miljard hanteerbaar (iets onder de 80%, vergelijk dat met de staatsschulden van de meeste Europese landen; dan zou Volkswagen als redelijk gezonde middenmotor worden beschouwd).

Die lijst met  de tien grootste schuldenlasten laat echter ook iets anders zien, en dat is dat de schuldenlast van autobedrijven structureel hoog is, terwijl die van vrijwel alle vijf anderen een gevolg is van (min of meer) recente grote overnames waarvan de kosten nog niet volledig zijn verwerkt. Dat geldt speciaal voor de vier bedrijven die actief zijn in de media en communicatie – een markt waar de laatste jaren (in geld) de grootste overnames plaatsvonden.

Opmerkelijke aan- en afwezigen
Dat Anheuser Busch achter aan deze top-10 hangt om deze zelfde reden laat zien dat die plek voor dit bedrijf meer een toevalligheid is dan een structurele kwestie voor de sector waarin zij actief is. Dat er geen grote energiebedrijven in deze top tien staan is al even significant. Met name olie- en gasbedrijven hebben normaliter relatief hoge R&D en prospectiekosten.

Als de vigerende recessie diep genoeg gaat zal een nieuwe shake-up in de auto-industrie onvermijdelijk blijken. De omvang van de huidige bedrijfsschulden zal daarin dan evenzeer een rol spelen als rendement en ebitda.

Origineel artikel te lezen op VerenofLood

Geef een reactie