Voor de Cijfers: Shell

Qua cijferseizoen aan het Damrak is de blik deze week uiteraard gericht op Koninklijke Olie. Precies in het midden van de week publiceert deze mastodont haar cijfers. Omdat dit fonds een zwaargewicht in de AEX is, zijn de vooruitzichten voor de verdere koersontwikkeling van Koninklijke Olie meer dan gewoon interessant. TradeIdee blikt alvast voor u vooruit.

Koninklijke Olie-WeekGrafiek

Koninklijke Olie-WeekGrafiek

Tot nu toe heeft het beleggingsjaar 2016 voor de Koninklijke in het teken gestaan van een stevig herstel. Sommige analisten dragen de opleving van het zwarte goud aan als verklaring voor de oplopende koers van het aandeel, andere analisten wijzen erop dat Royal Dutch sowieso de hoeksteen moet vormen van iedere beleggingsportefeuille en dat lagere niveaus dus instapmomenten zijn. Vraag blijft echter hoe de recente ontwikkeling geplaatst moet worden in het langere koersbeeld. Wordt de grafiek over een wat langere periode bekeken dan blijkt dat het gevaar nog niet geheel is geweken.

De zone rond €24,00 zal in de komende dagen een cruciale rol gaan spelen. Deze verwachting is gebaseerd op twee technische indicaties. Allereerst de horizontale trendlijn getrokken onder de bodems van 2012 tot 2014. Zoals u ziet is de koers inmiddels onder deze lijn beland. De theorie stelt dat oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Dit impliceert een moeilijke zone voor de stieren rond genoemd niveau. Deze stelling wordt ondersteund door het gegeven dat op nagenoeg hetzelfde niveau het tweede herstelniveau van de voorafgaande daling fluctueert. De stijging richting €24,00 mag vooralsnog dan ook slechts gezien worden als niets meer en niets minder dan een zoektocht naar opnieuw een lagere top. De verwachting luidt dat de koers van Koninklijke Olie onder druk komt te staan waarbij de zone rond €20,00 voor nu het eerste ijkpunt vormt.

Geef een antwoord