Voor de cijfers: KPN

Is het nog steeds Slim om in KPN te investeren? Morgen publiceert de leverancier van telecomdiensten haar cijfers. Vandaag alvast een blik op de grafiek.

KPN-WeekGrafiek

KPN-WeekGrafiek

KPN is een aandeel van de lange adem. Ooit noteerde de koers boven €40,00. Daar is nu nog slechts een fractie van over. Tot zover het lange termijn beeld samengevat in een enkele zin. Sinds de tweede helft van 2013 is het beeld echter gedraaid. De dalende trend heeft plaatsgemaakt voor een opwaarts gerichte trendmatige beweging. De diagonaal oplopende trendlijnen van het kanaal zijn ingetekend in de bijgeleverde grafiek. Binnen de bandbreedte van het kanaal is de koersontwikkeling in de achterliggende weken echter stilgevallen. De plek en het tijdstip waarop het opwaarts momentum wegebde uit het koersverloop is vanuit technisch oogpunt interessant te noemen.

Afgelopen augustus testte de koers de bovenkant van het aangebrachte trendkanaal. Zoals verwacht mocht worden belemmerde de parallelle weerstandlijn van het kanaal het voortzetten van de stijging. Vanaf deze maand is het koersverloop grofweg zijwaarts binnen het opwaartse trendkanaal. Een tweede belangrijk element is het gegeven dat KPN met de top van augustus was opgelopen tot het eerste, oftewel 38,2 procent, correctie-niveau van de voorafgaande daling. In deze daling klapte de koers van €7,50 tot net iets onder €1,50 in elkaar.

In het trendkanaal staat ook een horizontale trendlijn ingetekend. Deze lijn fluctueert boven de steunlijn van het kanaal en staat getrokken rond €3,05. Dit niveau kan als eerste steun onder het koersverloop worden aangemerkt. Het fibo-herstelniveau waarnaar is de vorige alinea is verwezen loopt rond €3,70. Deze twee niveaus geven de huidige handelsbreedte van KPN aan.

Op dit moment noteert de koers ongeveer halverwege deze bandbreedte. De vraag is dus welke richting de cijfers de koers opsturen. Gegeven het feit dat er in de laatste weken sprake is van gelijke bodems rond de aangehaalde €3,05 en dat de koers sinds augustus al niet meer in de buurt is geweest van €3,70 en bezig is met het zetten van lagere toppen sinds het aantikken van dit  correctieniveau kan een aanwijzing zijn dat een hertest van de zone rond €3,00 het meest waarschijnlijk is. Voor de langere termijn belegger wordt de ontwikkeling echter pas interessant bij koersen boven €3,70. Op basis van het hetzelfde grid mag dan namelijk worden aangenomen dat het momentum KPN ook opstuwt naar €4,45. Vraag is echter of koersen boven €3,70 nog haalbaar zijn in 2015. Hoogstwaarschijnlijk niet.