Voor de Cijfers: KPN

Het volgende aandeel dat de boeken opent is KPN. Morgen is het de beurt aan onze telecommer. Vandaag dus Voor de Cijfers op TradeIdee.

Het langere beeld voor KPN laat onveranderd een dalend verloop zien. Sinds het laatste kwartaal van 2018 laat de koers dan weliswaar een stevig herstel zien, maar in het licht van de hieronder afgedrukte grafiek moet deze ontwikkeling vooralsnog toch echt slechts gezien worden als een opleveng binnen het patroon dat zich al vanaf het eerste kwartaal 2016 aftekent. De ingetekende lange diagonaal dalende trendlijn symboliseert het gegeven dat dit patroon een dalend verloop kent.

Vraag is echter wel of het herstel al ten einde is. Het antwoord op deze vraag luidt dat dit niet perse het geval hoeft te zijn. Een tweetal elementen ondersteunen deze gedachte. Allereerst is de trendlijn onder de beweging vanaf september 2018 nog niet neerwaarts doorbroken. Daarnaast laten de gemiddelde lijnen recent een kruising zien waarbij kort boven lang noteert. De dag-grafiek moet dus meer inzicht geven.

KPN-WeekGrafiek

Ook in de dag-grafiek staat de stijgende trendlijn sinds september vorig jaar ingetekend. Een nadere bestudering van de ontwikkeling sinds de laatste week van 2018 levert echter de conclusie op dat het koersverloop inmiddels een meer zijwaarts karakter kent. De horizontale trendlijnen staan ingetekend. Een lijn op €2.60 en een lijn op €2,46.

De bandbreedte van de horizontale range is procentueel interessant voor de kortere spelers, maar de langere spelers wachten op een doorbraak. Met name dient de blik in de komende dagen/weken op de onderkant van de huidige trading range gericht te zijn. Een doorbraak van de onderkant van de huidige impasse impliceert immers tevens een afronding van de stijging binnen de langere termijn trend zoals aangehaald in de weekgrafiek want de steunzone van de horizontale bandbreedte valt nagenoeg samen met de diagonaal stijgende lijn onder de koersontwikkeling sinds september 2018.

De keerzijde geldt uiteraard voor de bovenkant van de range. Breekt de koers door de zone €2,60 dan kan zij druk gaan uitoefenen op de dalende weerstandlijn welke nu momenteel rond €2,65 noteert. Koersen boven de dalende trendlijn geven significante verdere ruimte. Allereerst richting €3.30.

Of de cijfers morgen een verandering in de huidige status quo tussen de ingetekende horizontale lijnen geven, mag overigens sterk worden betwijfeld.

KPN-DagGrafiek

Laat een reactie achter