Voor de Cijfers: Koninklijke Olie / Royal Dutch Shell

Morgen gaat het cijferseizoen weer verder. Twee grote namen openen de boeken. Een daarvan is onze Koninklijke. Vandaag dus alvast “Voor de Cijfers”.

Een blik op onderstaande langere grafiek leert dat na een mooie stijging gedurende de jaren 2016, 2017 en eerste helft 2018 de klad in de verdere koersontwikkeling van Koninklijke is gekomen. Wordt het jaar 2019 tot nu toe onder de loep genomen dan is de kreet “van op en neer” redelijk van toepassing. In de grafiek staan twee lijnen getrokken. Deze duiden de huidige bandbreedte 24.75 tot 29.25. Een dag voor de cijfers noteert de Koninklijke halverwege deze range.

Niet geheel toevallig noteren de MA lijnen ook halverwege de range. Een objectieve indicatie welke de hierboven uitgesproken stelling ondersteunt dat het beeld op de wat langere termijn momenteel redelijk zijwaarts is. Vraag is nu of de koers rond deze niveaus gaat draaien en weer richting steun zakt of juist in de komende weken haar weg omhoog naar de bovenste lijn voortzet.

Allereerst kan opgemerkt worden dat MA lijnen de neiging hebben om als obstakel te fungeren. Een verdere opmars kan dus door de lijnen worden belemmerd. Wordt de RSI bekeken dan kan worden opgemerkt dat deze sinds de tweede helft van 2018 niet meer OB en OS is geweest. Wederom een objectieve ondersteuning voor het zijwaarts verloop van de koers. Daarentegen kan wel opgemerkt worden dat de indicator in een Bear Market Range noteert.

De daggrafiek moet meer inzicht geven.

Koninklijke Olie WeekGrafiek

Royal Dutch WeekGrafiek

Ook in de daggrafiek staan twee trendlijnen getrokken. Ditmaal diagonaal oplopende lijnen. Deze lijnen duiden de opmars vanaf midden augustus die hierboven in de weekgrafiek ook al is aangehaald. De koers fluctueert netjes binnen het kanaal. Toch ook in deze grafiek een kanttekening.

Over de daling gedurende juli en eerste helft augustus staat een fibo-grid getrokken. Voor de tweede keer hapert de opmars rond de tweede reactielijn van deze daling. Zie dat de RSI weliswaar is gestegen maar zowel eind september als nu aarzelt onder de OB lijn. Ook vanuit de daggrafiek kan de huidige zone dus als cruciaal worden bestempeld.

Weten de cijfers morgen niet te overtuigen dan kan de koers snel terug naar de steunlijn van het kanaal. Deze noteert rond 26.00 en valt momenteel redelijk samen met de MA50 lijn. Een scenario waarbij dit niveau slechts een tussen-halte is behoeft zeker niet uitgesloten te worden. Zakt de koers onder 26.00 dan ligt de volgende halte op 25.50.

Weten de cijfers kopers te inspireren om Koninklijke boven 27.15 te zetten dan ligt 27.55 voor het grijpen. Let wel, ook een stijging tot aan dit laatste niveau valt nog steeds binnen de categorie reactie op de voorafgaande daling.

Koninklijke Olie DagGrafiek

Royal Dutch DagGrafiek

Conclusie

Het beeld voor 2019 is zijwaarts. Sinds midden augustus is Koninklijke bezig met een tocht van de onderkant bandbreedte naar bovenkant bandbreedte. In deze toch noteert zij momenteel tegen weerstand. Deze weerstand komt zowel naar voren uit de weekgrafiek als uit de daggrafiek. Vraag is dus of de cijfers krachtig genoeg zijn om de koers verder omhoog te stuwen.

Weet Koninklijke de zone 27.15 morgen niet te overtreffen dan moet rekening worden gehouden met een terugval naar 26.00 en 25.50. Zelfs boven 27.15 ligt de weg nog niet geheel vrij voor de bovenste lijn uit de weekgrafiek op 29,25. Op 27.55 ligt immers alweer een volgende horde.

Laat een reactie achter