Voor de Cijfers: Koninklijke Olie

Twee grote namen staan op de wachtlijst om morgen cijfers te publiceren. Eén van de twee namen luidt Koninklijke Olie. Vandaag kijken we daarom op TradeIdee alvast vooruit.

Het is niet veel! Dat is de conclusie die getrokken kan worden als onderstaande langere termijn grafiek bekeken wordt. Vijf jaar geleden, in 2014, stond de koers op dezelfde niveaus als nu. Dus als je als langere termijn belegger Koninklijke Olie voor het dividend hebt is het prima. Heb je Koninklijke Olie echter voor het koersrendement dan is de hiervoor aangehaalde opmerking van kracht.

De afgedrukte grafiek kan in twee delen worden opgesplitst. Een daling van 2014 tot 2016. Een herstel van 2016 tot aan nu. Zoals opgemerkt is het eindresultaat dus weinig tot geen koerswinst. Wordt de herstelbeweging vanaf 2016 wat nader onder de loep genomen dan valt op dat deze ook al enkele maanden aan kracht heeft ingeboet.

Objectief wordt deze stelling ondersteund door het verloop van de MA-lijnen. Allereerst kan worden opgemerkt dat het stijgende verloop van de lijnen is overgegaan naar een meer vlak verloop. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de afgedrukte MA20 en MA50 lijnen in de laatste weken naar elkaar zijn toebewogen. Ook de RSI laat in 2019 een vlak verloop zien.

De ingetekende horizontale lijnen in het verloop van de indicator duiden het gegeven dat al enkele maanden sprake is van een fluctuatie rondom grofweg de middenlijn van de RSI. Wordt de grafiek vanaf 2016 bekeken dan kan uiteraard wel worden opgemerkt dat sprake is van een Bull Market Range. Deze conclusie leidt tot het hebben van een lichte positieve ondertoon voor Koninklijke Olie. In de koersgrafiek staan twee lijnen ingetekend. Een horizontale lijn en een diagonaal oplopende lijn.

Het belang van deze lijnen wordt duidelijker wanneer de daggrafiek wordt bekeken.

Koninklijke Olie WeekGrafiek

Koninklijkeke Olie-WeekGrafiek

De aangehaalde lijnen uit de weekgrafiek staan ook ingetekend in onderstaande daggrafiek. Allereerst valt op dat Koninklijke Olie sinds het eerste kwartaal van 2019 duidelijk moeite heeft met de zone 29.30. Zie horizontale lijn. Wordt gezocht dan kan met enige fantasie wel een patroon van hogere bodems worden gezien. Zie oplopende lijn. De laatste lijn noteert momenteel rond 27.50. Dat betekent een eerste handelsruimte tussen 29.30 en 27.50. Nogmaals, die oplopende lijn is enigszins gezocht.

Het vlakke karakter komt ook in de daggrafiek tot uiting in het verloop van de MA-lijnen. Niet alleen lopen de lijnen vrijwel horizontaal, ze dansen ook al weken/maanden om elkaar heen. Bij de RSI wel weer sprake van een Bull Market Range. Het is echter wel al weer even geleden dat de laatste duidelijke OB notering is gezet. Dus heel eerlijk moet eigenlijk ook op basis van de daggrafiek de conclusie worden getrokken dat het momenteel niet veel is.

De vraag is dan ook of beleggers in de cijfers van morgen aanleiding zien om de koers of boven 29.30 te duwen of onder 27.50 te drukken. Nu stelt de theorie dat bij een patroon van oplopende bodems en gelijke toppen veelal de toppen worden doorbroken.

Dus ok, als het dan echt moet, dan zou je kunnen zeggen dat ook vanuit de daggrafiek een licht positieve ondertoon gerechtvaardigd is. Maar niet meer dan dat!

Koninklijke Olie DagGrafiek

Conclusie

De aandacht dient morgen uit te gaan naar de benoemde grenzen. Wordt één van de twee aangehaalde lijnen doorbroken dan ontstaat meer bewegingsruimte voor Koninklijke Olie.

Weet de koers de barrière van 29.30 in de komende dagen te slechten dan mag worden aangenomen dat ook 31.25 weer haalbaar is. Onder de oplopende lijn kan de koers in de komende weken weer terugvallen tot aan 24.75. De twijfel is echter zeer sterk of Koninklijke Olie op korte termijn uit de aangehaalde bandbreedte 29.30 tot 27.50 loopt.

Laat een reactie achter