Voor de Cijfers: ING

De laatste grote naam die deze week met cijfers komt is ING. Deze komt morgen. Voor de “Voor de Cijfers” van deze financial kan feilloos teruggegrepen worden op de vooruitblik bij de vorige cijfers welke in mei werden gepresenteerd. Sta mij toe enkele citaten van mei aan te halen.

ING-WeekGrafiek

Citaat…”De cijfers van ING komen morgen op een cruciaal moment in de koersontwikkeling van ING. De sterke ontwikkeling sinds midden vorig jaar heeft geresulteerd in de situatie dat zij de totale koersval van midden 2015 tot midden 2016 inmiddels heeft hersteld. De reden waarom in de openingszin naar het woord cruciaal is gegrepen ligt in het vraagstuk of de cijfers van morgen de koers genoeg momentum geven om tot boven €16,00 te klimmen. Zoals in de grafiek aangegeven was het nagenoeg precies de huidige koerszone van waaraf het verval in 2015 werd ingezet. Vormt de ingetekende horizontale lijn wederom het keerpunt of werpt ING dit horizontale juk morgen juist van zich af?

De eerste conclusie die kan worden getrokken luidt dat een trend een trend is totdat het tegendeel wordt bewezen. Maar wat is de huidige trend? Wordt een lange bril over meerdere jaren opgezet dan kan worden gesteld dat het koersverloop zijwaarts is geweest. Weliswaar met grote uitslagen tussen eind 2013 en nu, maar toch zijwaarts. Wordt een wat korter tijdsbestek bekeken dan kan worden gesteld dat zich sinds midden 2016 nog steeds een patroon ontwikkeld van hogere toppen en hogere bodems. Dit zijn juist de karakteristieken van een stijgende trend. En net voor de cijfers komen het langere termijn en wat kortere termijn verhaal samen rond €16,00. Nogmaals, een cruciaal moment”…einde citaat.

In de vorige editie kon gewezen worden op het koersgat welke was geslagen en luidde de verwachting dat deze nog gevuld zou gaan worden. Deze ontwikkeling heeft inmiddels inderdaad plaatsgevonden zodat nu niet gewezen kan worden op het trekken van dit hiaat. Daarnaast duidt de diagonaal stijgende trendlijn onder het verloop van de laatste maanden op de situatie dat de druk op de horizontale barrière aan het toenemen is. Anders verwoord, de kans dat ING morgen door €16.00 stijgt is iets toegenomen. Toch luidt de stelling: Reageren, niet Anticiperren! Laat ons weer teruggrijpen op de oude analyse.

Citaat…”Neemt ING morgen afscheid van €16,00 dan ontstaat verdere opwaartse ruimte welke pas haar eerste obstructie tegenkomt rond €19,90. Voor dit niveau moet helemaal teruggegrepen worden naar het jaar 2008. Vraag is of beleggers beschikken over zo’n lang geheugen. Daarom is het belangrijker om te concluderen dat boven €16,00 een voortzetting van de beweging vanaf midden 2016 aannemelijk wordt dan dat gelijk wordt gekeken naar waar deze beweging zijn mogelijk Waterloo vindt. Een trend is immers een trend! Afsluitend kan dus worden gesteld dat de ogen morgen gericht moeten zijn op de zone €16,00”…einde citaat.

Eigenlijk is niet zoveel toe te voegen aan de analyse van mei j.l. Waarvan Akte!

Laat een reactie achter