Voor de Cijfers: ING

Deze week komt het cijferseizoen aan het Damrak op gang. Met name de financiële instellingen openen hun boeken. TradeIdee start de week voor u met een blik op ING welke morgen als eerste financiële waarde aftrapt.

ING-WeekGrafiek

ING-WeekGrafiek

Het is in de achterliggende weken/maanden geen pretje geweest om aandelen ING in portefeuille gehad te hebben. Sinds juli 2015 zit het koersverloop gevangen in een duidelijk neerwaarts gerichte trendmatige beweging. Deze beweging is onveranderd intact. Het feit dat de koers van ING nog steeds onder de ingetekende weerstandlijn over het verloop sinds juli 2015 noteert is hiervan het bewijs.

Wordt echter twee meter afstand genomen van het beeldscherm dan kan worden opgemerkt dat de sterke terugval van de koersen gezien moet worden als een correctie binnen de langere termijn trendmatige beweging. In februari van dit jaar is de daling tot stilstand gekomen op de langere termijn steunlijn, welke dus netjes haar naam weer eer aan heeft gedaan. Zoals hierboven opgemerkt is ING na deze succesvolle test nog niet in staat geweest om af te rekenen met de correctieve weerstandlijn alleen de huidige koersontwikkeling doet vermoeden dat spoedig een nieuwe aanval op deze lijn volgt. Waarom?

Een dalende trend bestaat uit achtereenvolgende lagere toppen en lagere bodems. Bij ING is daar in de laatste weken geen sprake meer van. Het koersniveau van €9,95 is in deze belangrijk. Zoals ingetekend heeft de koers na de test van de langere termijn steunlijn weliswaar nog steeds lagere toppen gezet, maar van lagere bodems is geen sprake meer. Het feit dat beleggers gewillig zijn om ING op een hoger niveau dan de vorige keer in te slaan, duidt op het opdrogen van de verkoopdruk. Nu de koers vorige week voor de tweede keer een halt is toegeroepen rond €9,95 neemt het vangnet rond dit niveau stevigere vormen aan. Anders verwoord, ING kan vanaf de huidige koers wederom een aanval inzetten op de dalende weerstandlijn welke momenteel rond grofweg €11,30 noteert.

Dit lijkt overigens slechts de eerste helft van het verhaal. Het feit dat het patroon van lagere bodems is doorbroken doet vermoeden dat het niet slechts bij een aanval op deze lijn blijft, maar dat serieus rekening mag worden gehouden met koersen boven deze lijn. Eerst volgende ijkpunt boven de correctieve trendlijn ligt op €11,85. Het neergelegde positieve scenario blijft staan zolang ING niet onder €9,95 zakt. Ook onder dit niveau valt de verdere neerwaartse ruimte overigens mee, maar onder €9,95 moet toch rekening gehouden worden met een hertest van de langere steunlijn welke zich, zoals afgedrukt, momenteel rond €9,40 ophoudt.

Geef een antwoord