Voor de Cijfers: Heineken

Het cijferseizoen pakt morgen door met Heineken. Daarom vandaag alvast “Voor de Cijfers” op TradeIdee.

Beleggers in Heineken zullen denken dat het sinds de (goede) zomer van dit jaar met de koersvorming van Heinken allemaal niet meer zo wil lukken. Inderdaad is het een gegeven dat de laatste drie maanden in het teken staan van zijwaarts gehobbel. Van een pas op de plaats. Maar wordt deze ontwikkeling afgezet tegen de langere termijn ontwikkeling van Heineiken dan kan gesteld worden dat de huidige zijwaartse fase slechts als een adempauze binnen een langere opwaartse beweging mag worden gezien.

Onderstaand staat de weekgrafiek afgedrukt over grofweg 5 jaar. Het is duidelijk zichtbaar dat deze grafiek links onder begint en dat de koers van Heineken momenteel redelijk rechts boven noteert. In jargon: een stijgende trendmatige beweging. De langere termijn positieve ondertoon wordt ook benadrukt door de gemiddelde lijnen. Aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar is de MA20 boven MA50 geklommen en sindsdien noteert kort onveranderd boven lang.

Over de RSI kan het volgende worden opgemerkt. De koers van Heineken noteert ongeveer op hetzelfde niveau als een aantal maanden geleden. Zie hierboven de opmerking over dat het momenteel allemaal niet zo wil lukken met de verdere koersontwikkeling. De indicator laat echter een geheel ander beeld zien. Bij nagenoeg gelijkblijvende koersen van Heineken is de RSI inmiddels sterk afgekoeld. Een ontwikkeling welke bekend staat als Pagina 58.

In de grafiek staan twee trendlijnen ingetekend. Een horizontale en een diagonaal stijgende lijn. Tezamen vormen deze lijnen een groot ascending driehoek koerspatroon. Een patroon welke in de theorieboeken omschreven wordt als bullish. Met name de horizontale lijn is interessant. Uiteraard is de horizontale lijn gebaseerd op het voormalige weerstandgebied rond €91,50 gedurende de tweede helft 2017 en geheel 2018. Zie dat deze lijn, nadat zij begin dit jaar opwaarts is doorbroken, in augustus al een keer netjes dienst heeft gedaan als steun. Geval: oude weerstand, nieuwe steun.

In het grotere beeld lijkt het neerwaarts risico dus beperkt tot aan de ingetekende lijn op €91.50. Zolang Heineken zich blijft handhaven boven deze lijn is de langere termijn opwaartse trendmatige beweging niet in gevaar. Een blik op de daggrafiek leert dat het benoemde niveau ook vanuit een andere invalshoek interessant is.

Heineken WeekGrafiek

In onderstaande daggrafiek is het huidige getreuzel helemaal duidelijk zichtbaar. Sinds april van dit jaar is de koers weliswaar op en neer gegaan, maar is per saldo geen stap vooruit gekomen. De impasse is ook zichtbaar in de RSI. Deze noteert al maanden in neutraal terrein en van een duidelijk OB- of OS-notering is ook al lange tijd geen sprake. Tot slot de gemiddelde lijnen. Het gegeven dat MA20 en MA50 in de daggrafiek op slechts een fractie van elkaar noteren en dat beide lijnen redelijk vlak lopen is een objectieve constatering van de neergelegde stelling dat het momenteel allemaal niet zo vlot.

Terug naar de opmerking dat het lange beeld intact blijft boven het niveau €91.50. In de grafiek staat een fibo-grid ingetekend. De terugval in augustus is opgevangen op de eerste reactielijn gemeten over de voorafgaande stijging van begin dit jaar tot eind juli (=halfjaarcijfers!). In dit licht bekeken mag de klap van augustus dus gezien worden als slechts een correctie.

Welke niveaus zijn nu als eerste van belang om in de gaten te houden? In de grafiek staan twee horizontale lijnen. Deze lijnen duiden de meest recente bandbreedte. Een lijn op €100.00 en een lijn op €94.25. Deze grenzen bepalen momenteel het eerste speelveld voor Heineken. Het wordt dus kijken of de cijfers van morgen de koers van Heineken (eindelijk) uit deze band kunnen drukken.

Zodra €100.00 wordt overwonnen ligt de weg vrij voor een vervolg naar de hoogste koers voor 2019. Deze is tot nu toe gezet op €104.00. Bewust is gekozen voor de term “tot nu toe”. Op basis van het gegeven dat de huidige ontwikkeling slechts gezien hoeft te worden als adempauze mag worden aangenomen dat boven €100,00 niet alleen de rustpauze een einde kent, maar tevens dat de langere termijn stijging weer een vervolg krijgt. Boven de bovenste lijn luidt het credo dan ook: nieuwe ATH.

Zakt de koers echter onder €94,25 dan moet rekening worden gehouden met een hertest van €91.50. Zoals hierboven reeds opgemerkt gaat het beeld voor Heineken past echt neerwaarts kantelen bij koersen onder dit laatste niveau.

Heineken DagGrafiek

Heineken DagGrafiek

Conclusie

De langere termijn trend voor Heineken is opwaarts. Dat neemt niet weg dat de swung momenteel uit de koersontwikkeling is verdwenen. Al weken zit Heineken gevangen in een bandbreedte €100,00 tot €94.25. Dit zijn dan ook gelijk de respectievelijke niveaus welke in de komende dagen/weken een belangrijke rol spelen. De huidige impasse wordt gezien als een adempauze, maar slechts bij een doorbraak van €100.00 mag aangenomen worden dat een nieuwe ATH gaat verschijnen.

Laat een reactie achter