Voor de Cijfers: Fugro

Brengen de cijfers morgen de draai in de richting van de koersontwikkeling? Beleggers in Fugro hebben in de achterliggende weken weinig tot geen lol beleefd aan hun belegging. Vraag is of daar op korte termijn verandering in komt. Laten we de plussen en de minnen van het huidige koersbeeld tegenover elkaar zetten.

Fugro-WeekGrafiek

Fugro-WeekGrafiek

Dalend! Een blik op de bijgeleverde grafiek levert deze slotconclusie. Nog steeds is het patroon van lagere toppen en lagere bodems intact. Serieuze twijfels of de publicatie van morgen verandering in dit beeld brengt zijn op haar plaats. De koers heeft maar een klein zetje nodig om de vervolgbeweging naar €15,00 en lager in te zetten. Een trend is immers een trend. Is er dan niets positiefs?

Wordt de recente ontwikkeling vanaf oktober vorig jaar onder de loep genomen dan zijn er enkele lichtpuntjes te benoemen. In oktober vorig jaar kwam de koersbeweging in de klassieke versnelling van de dalende trend. Zoals zo vaak betekende deze ontwikkeling ook ditmaal het (voorlopige) einde van de beweging. Het ingezette herstel vanaf oktober heeft geresulteerd in wederom een lagere top en een top in de RSI duidelijk onder de OB-lijn. De verzwakking sinds de top van april dit jaar is in de achterliggende weken echter tot rust gekomen op het middelste correctieniveau van de voorafgaande opleving, waarbij de RSI ditmaal (nog) niet tot onder de OS-lijn is gedaald. Een positief teken omdat fibo-correctieniveaus de neiging hebben om als draai- of steunpunt te fungeren. Enkele weken geleden is in de dual gemiddelden indicator een positieve cross gezet (=zie cirkel). Deze lichtpuntjes kunnen het startsein zijn voor een nieuwe stijging. Fugro krijgt het voordeel van de twijfel.

Let wel, het positieve beeld staat zolang de koers zich boven €17,75 weet te handhaven. Zakt de koers door deze bodem dan vervalt de licht positieve ondertoon en komt de eerder genoemde €15,00 en lager in beeld.

Richtpunt in het positieve scenario vormt de vorige top rond €27,00. Ondanks het feit dat een stijging naar deze zone procentueel gezien enorm interessant kan zijn moet wel worden opgemerkt dat zelfs een stijging tot aan genoemd niveau geen afbreuk doet aan het langere termijn dalende beeld.