Voor de Cijfers: DSM

Het verhaal van DSM is het verhaal van de grote Broadening Formation. In de volksmond staat dit patroon ook wel bekend als de roeptoeter. De aangebrachte trendlijnen duiden het patroon. Dit koerspatroon impliceert dat de volatiliteit in het fonds hoog is en toeneemt, maar dat per saldo de koers niet echt opschiet. Beleggers in DSM stuiteren dan ook al jaren rond grofweg €45,00 heen en weer. Gegeven het feit dat de koers momenteel in positieve zin verwijderd is van dit niveau brengt op basis van de vorige uitspraak dus risico met zich mee.

DSM-WeekGrafiek

DSM-WeekGrafiek

Zoals gezegd, de trendlinen van het patroon staan ingetekend. Wat opvalt is dat de koers van DSM in de achterliggende weken is opgelopen tot de bovenkant van het patroon. Sinds 2014 frustreert deze lijn de opwaartse krachten voor de koers. De verwachting luidt dat zij dit ditmaal opnieuw zal doen. Deze stelling is mede gebaseerd op de stand van de RSI. Met de aangebrachte rode cirkel is de situatie geduid dat de opleving van de koers niet is ondersteund door het verloop van de indicator. De toppen in de RSI liggen nog onder de OB-lijn. Daarnaast begint langzaam maar zeker negatieve divergentie te ontstaan tussen koers en indicator. Met in het achterhoofd de neiging tot mean reversion van het koerspatroon zijn dit tekenen die erop duiden dat de koersrek voor DSM op is. Anders verwoord, de verwachting luidt dat de weerstandlijn niet op korte termijn doorbroken wordt en dat DSM zich op kan maken voor een periode van daling. Het eerste ijkpunt kan worden gezet op de vorige bodem rond €48,00. Inderdaad is dat een flinke stap terug richting de gemiddelde koers van de achterliggende jaren en niet geheel toevalig vrij exact het niveau van de langere gemiddelde lijn.

Geef een antwoord