Voor de Cijfers: ASML

We gaan weer beginnen. Een nieuwe ronde van het cijferseizoen staat voor de deur. Dat betekent voor TradeIdee de rubriek Voor de Cijfers. Bij deze!

ASML-WeekGrafiek

“Een blik op de hierboven afgedrukte grafiek kan natuurlijk maar tot één conclusie leiden. Deze luidt: Een trend is een trend! Sinds het begin van 2016 is duidelijk sprake van een stijgende beweging. Netjes zijn achtereenvolgende hogere toppen en hogere bodems in de grafiek aan te wijzen. Sinds het midden van vorig jaar is sprake van een beweging welke zich laat vangen door twee diagonale trendlijnen die het huidige trendkanaal duiden.” Met deze woorden opende de vorige editie van Voor de Cijfers: ASML. Inmiddels zijn drie maanden verstreken, maar de woorden zijn nog steeds actueel en van kracht.

Twee weken geleden heeft ASML netjes de steunlijn van het hiervoor genoemde trendkanaal getest en een hogere bodem gezet. De ingezette beweging vanaf begin juli krijgt dus de kwalificatie van zoektocht naar wederom een hogere top. Anders verwoord, een beweging welke de stand van €188,85 scherper moet zetten.

Op TradeIdee is het echter gebruikelijk om de koersontwikkeling van de prijs in samenhang te bekijken met de ontwikkeling van de RSI. Wordt de indicator bekeken, dan wordt het wel tijd om een kanttekening te plaatsen. Wat opvalt is dat de RSI weliswaar onveranderd netjes in haar Bull Market Range noteert, maar dat zij in 2018 moeite heeft om de OB-lijn te overstijgen. Hierdoor zijn de twee meest recente toppen in ASML, die van maart en juli, niet ondersteund door de indicator. Een ontwikkeling welke als stevig waarschuwingssignaal mag worden gezien. Nu stelt de theorie dat een trend een trend is totdat het tegendeel is bewezen. Op basis van deze technishe stelling mag een voortzetting binnen het trendkanaal worden verwacht. De steunlijn van het trendkanaal noteert grofweg rond €165.00. Koersen boven dit niveau rechtvaardigen dus een positieve ondertoon.

Een extra steuntje in de rug is het gegeven dat de eerste gemiddelde lijn redelijk dicht bij de actuele koersstand noteert. Wat in de grafiek duidelijk valt waar te nemen is dat deze groene lijn al lange tijd als dynamische steunlijn onder het koersverloop van ASML meekruipt.

Kopen op dalingen, indien mogelijk, lijkt vooralsnog de beste strategie. Concreet luidt de verwachting dat de koers van ASML de hoogste koers uit 2018 in de komende maanden scherper kan zetten. De bovenkant van het trendkanaal, die momenteel op €192 ligt,  vormt dan de eerst volgende target. Let op dat met het verloop van de tijd de bovenste lijn van het kanaal oploopt. Deze visie blijft staan zolang ASML niet door de steunlijn van het trendkanaal zakt.

Eén reactie op “Voor de Cijfers: ASML”

  1. Hoekstra says:

    De cijfers van ASML vielen blijkbaar mee: +5% op ruim 180 euro
    Deze analyse was dus goed voor een ‘free lunch’, waarvoor mijn dank

Geef een reactie