Voor de Cijfers: Akzo Nobel

Morgen opent Akzo Nobel haar boeken. Cijfers tweede kwartaal en halfjaar cijfers. Hoe ligt het huidige technische landschap voorafgaande aan deze cijfers? U leest het in “Voor de Cijfers: Akzo Nobel”.

Een trend is een trend. Deze technische wijsheid is van toepassing op het koersverloop van Akzo Nobel. Al sinds het laatste kwartaal van 2011 ontwikkelt de koers zich in een gestage opwaartse trendmatige beweging. Zoals u weet laten trendmatige bewegingen zelden tot nooit éénrichtingsverkeer zien. Het is juist het spel van actie reactie welke een trend vormt. Zo geschiedt ook bij Akzo Nobel. De verzwakking van de laatste weken/maanden mag in het beeld van de langere beweging gezien worden als een correctieve beweging. Een reactiebeweging. Een zoektocht naar een hogere bodem. Twee weken geleden heeft Akzo Nobel deze bodem gevonden. Het punt waarop deze bodem in de grafiek is gezet is vanuit technisch oogpunt interessant.

Akzo Nobel-WeekGrafiek

Akzo Nobel-WeekGrafiek

Een oude top vanuit begin 2014 fungeerde als draaipunt. Weerstand wordt Steun. Daarnaast is de bodem gezet op het tweede correctieniveau van de voorafgaande stijging. Op deze enthousiaste stijging is dus in de achterliggende weken de reactiebeweging gezet. Tot slot fungeerde het langere gemiddelde  (=rode lijn) als sleepkabel. Het feit dat de koers in de achterliggende twee weken aardig is opgeveerd voedt de gedachte dat de test van de steunzone succesvol is verlopen en dat de bodem, zoals hierboven reeds aangegeven, is gezet.

Fibo-correctie leent zich voor fibo-extensie. Binnen LeoMont hanteren wij altijd het 61.8% en 100% extensieniveau voor de berekening van een volgend ijkpunt. De respectievelijke niveaus komen uit op €79,40 en €90,43. Een trend is nu eenmaal een trend.