Voor de Cijfers: Aegon

Binnen het huidige cijferseizoen opent morgen Aegon haar boeken. Vandaag dus de gebruikelijke vooruitblik op TradeIdee.

Het beeld voor Aegon oogt zwak. De recente kracht in 201 9 doet aan dit beeld geen afbreuk. Een aantal redenen voor deze stelling kunnen worden genoemd. Allereerst kenmerkt de week-grafiek zich al lange tijd door het vormen van lagere toppen en lagere bodems. Met deze gedachte in het achterhoofd moet ook naar de recente stijging worden gekeken, Anders verwoord, het idee leeft dat de huidige stijging niets meer en niets minder is dan een zoektocht naar de volgende lagere top. Vraag is of deze niet nabij is.

Een aantal elementen ondersteunen dit idee. Sinds het tweede kwartaal 2018 staat een neerwaarts trendkanaal ingetekend. Gedurende de klappen eind vorig jaar is Aegon door de steunlijn van dit kanaal gestuiterd. Het recente herstel aarzelt en hapert nu al enkele weken rondom de voormalige steunlijn. Oude steun, nieuwe weerstand. Maar dat is niet het gehele verhaal. Wordt een fibo-grid getrokken, ingetekend in de grafiek, dan valt op dat de achterliggende euforie vooralsnog haar meerdere heeft gevonden in de eerste, oftwel 38,2 procent, lijn van de voorafgaande daling. Veelal vormen deze niveaus een kantel/draaipunt. Tel daarbij op dat de RSI recent OS is geweest en nu halverwege haar bandbreedte noteert, en de stelling dat het beeld dat Aegon zwak oogt is onderbouwd.

Aegon-WeekGrafiek

In de dag-grafiek staat het hierboven aangehaalde trendlkanaal ook ingetekend waardoor de huidige hapering rondom de onderkant van dit kanaal nog eens duidelijk wordt. In de dag-grafiek valt op dat de RSI bij de recente stijging is achtergebleven. Oftewel, zij is niet tot boven OB geklommen. Het enig aandachtspuntje zit in de gemiddelde lijnen. Kort noteert in de dag-grafiek sinds kort weer boven lang.

Morgen gaat dus in eerste instantie de aandacht uit naar 4.40. Zakt Aegon onder dit niveau, dan is het herstel afgerond en kan de focus op de laagste punten van eind 2018. Let wel, om te beginnen.

Aegon-DagGrafiek

Laat een reactie achter